- Vi er beæret over å bli nominert til Byggenæringens Innovasjonspris, og vi ser dette som en anerkjennelse av vårt bidrag til den grønne omstillingen i byggebransjen, sier Steinar Lyseng, Markeds- og innovasjonsleder i Vyrk AS.

Vyrk Nominert til Byggenæringens Innovasjonsprisen for Bærekraftspanel

Vyrk er en norsk industribedrift som har produsert plater og panel basert på tre i mer enn 60 år. Byggenæringens Innovasjonspris anerkjenner bedrifter som har utmerket seg med nyskapende ideer og praktiske løsninger for en mer bærekraftig fremtid. Nå er Vyrk og deres Bærekraftpanel nominert som en av åtte finalister til å motta denne anerkjente prisen.

- Vi er beæret over å bli nominert til Byggenæringens Innovasjonspris, og vi ser dette som en anerkjennelse av vårt bidrag til den grønne omstillingen i byggebransjen, sier Steinar Lyseng, Markeds- og innovasjonsleder i Vyrk AS.
– Vi er beæret over å bli nominert til Byggenæringens Innovasjonspris, og vi ser dette som en anerkjennelse av vårt bidrag til den grønne omstillingen i byggebransjen, sier Steinar Lyseng, Markeds- og innovasjonsleder i Vyrk AS.

Vyrk AS har gjort seg bemerket med sitt Bærekraftpanelet, som har som mål å være det mest bærekraftige panelet på markedet med et sirkulært livsløp. Panelet har en kjerne av resirkulerte trematerialer og en finért overflate i ulike treslag, som eik, bjørk eller valnøtt. Det gjør at de kan tilby et estetisk utseende samtidig som det er bærekraftig og ressurseffektivt.

Det mest nyskapende aspektet ved Bærekraftpanelet er likevel panteordningen og muligheten for demontering og gjenbruk. Ved å tilby et eget skinnesystem og en enkel monterings- og demonteringsprosess, gjør Vyrk det enkelt å ta ned og returnere panelet ved behov for utskiftning. Gjennom denne ordningen kan forbrukeren levere inn panelet mot pant, og det evalueres deretter om det kan byttes til et annet utseende ved å slipe ned overflaten eller om det skal kvernes inn igjen til en ny kjerneplate. Denne innovative tilnærmingen bidrar til å utnytte ressursene lengst mulig og redusere behovet for å hente ut nye ressurser.

«Bærekraftpanelet representerer en ny tankegang innen returtre og ressursutnyttelse i byggenæringen. Vi ønsker å endre dagens praksis der mange paneler kastes eller brukes som brensel etter førstegangsbruk,» forteller Steinar Lyseng, Markeds- og innovasjonsleder i Vyrk AS. «Vår løsning fokuserer på sirkularitet, hvor vi tar i bruk resirkulerte trematerialer, tilbyr gjenbruk og et pantesystem. Vi er beæret over å bli nominert til Byggenæringens Innovasjonspris, og vi ser dette som en anerkjennelse av vårt bidrag til den grønne omstillingen i byggebransjen,» sier han.

Den innovative og nyskapende løsningen til Vyrk AS har potensiale for bred anvendelse og økt konkurransekraft. Ved å tilby et bærekraftig alternativ til konvensjonelle byggematerialer og fremme sirkulær økonomi, kan Bærekraftpanelet være med på å drive den grønne transformasjonen i byggenæringen. Med økende fokus på klimaeffekt og ressursutnyttelse vil Bærekraftpanelet være et attraktivt valg for både miljøbevisste forbrukere og byggeprosjekter som søker innovative og bærekraftige løsninger.

Bærekraftsanelet fra Vyrk har en kjerne av resirkulerte trematerialer og en finért overflate i ulike treslag, som eik, bjørk eller valnøtt.
Bærekraftsanelet fra Vyrk har en kjerne av resirkulerte trematerialer og en finért overflate i ulike treslag, som eik, bjørk eller valnøtt.

«Nominasjonen til Byggenæringens Innovasjonspris bekrefter at vår satsing på innovasjon og bærekraft er riktig. Vi ønsker å være en ledende aktør i den grønne omstillingen av byggenæringen og bidra til en mer bærekraftig fremtid,» sier Lyseng.

Vyrk AS har også et bredere engasjement for bærekraft, og bedriften er sertifisert Miljøfyrtårn. De jobber mot FNs bærekraftsmål og fokuserer på verdiskaping innen biobasert produksjon og sirkulære verdikjeder.

“Vi har startet vår reise mot klimanøytralitet, og beregner i dag verdien på bedriftens karbonlager. Dette forteller oss gevinsten av å benytte trevirke som byggemateriale, og gir oss et tydelig bilde av egen produksjon for å øke karbonproduktiviteten og skaper merverdi med mindre innsats av karbon,” avslutter Lyseng.