Hvorfor delta som utstiller på Bygg Reis Deg

Bygg Reis Deg har siden etableringen i 1954 vært en møteplass for alle som er involvert i en byggeprosess. Her møtes man for å stille ut sine varer og tjenester og vise frem sine ansatte for nye og eksisterende kunder.

Ønsker du å være utstiller på Bygg Reis Deg? Her ser du hvorfor våre utstillere velger å stille ut på Bygg Reis Deg.

I dagens byggeprosess er det et økende fokus på samhandling og innovative løsninger. Man utfordrer etablerte sannheter og forsøker å finne mer effektive og lønnsomme løsninger. Varenes iboende egenskaper blir også mer viktig og i den anledning er vareinformasjonen blitt et konkurransefortrinn. Har man ikke tilstrekkelig oppdatert vareinformasjon vil ikke varene være tilgjengelig i den stadig mer digitale byggeprosessen.

Lansering, salg og merkevarebygging.
Mange av våre utstillere deltar for å lansere nye produkter, øke salget til nye og eksisterende kunder eller for å øke kjennskap og kunnskap til sine merkevarer og sin bedrift og ansatte.

Produktlanseringer
Det faktum at vi samler mellom 30 – 40.000 besøkende bestående av både profesjonelle og private gjør det attraktivt å lansere nye produkter eller produktserier på Bygg Reis Deg. På den måten kan man få frem mer informasjon og kunnskap til potensielle kunder på en bedre måte enn via andre markedsføringskanaler.

Her kan man utvikle egne arrangementer knyttet til lanseringen, som inkluderer besøk på standen og andre opplevelser. Det fysiske møtet med kunden gir en egen unik mulighet til å sikre at kunden har fått med seg fordelene til dine nye produkter og tjenester.

Salg
Salg til nye og eksisterende kunder er viktig. Det å sørge for at eksisterende kunder fortsetter å handle dine varer og tjenester er den billigste formen for markedsføring.

Under en åpen messe, som Bygg Reis Deg er det mange måter du kan vise at du bryr deg om dine kunder og at du ønsker at de skal fortsette å handle dine varer og tjenester.

Det er også en fin anledning til å styrke kundeforholdet ved å løse eventuelle utfordringer eller øke kunnskapen knyttet til bransjeutfordringer eller andre aktuelle tema sammen med dine kunder.

Salg til nye kunder er også enklere å få til på en messe som Bygg Reis Deg. Det er ingen andre steder du kommer tettere på dine konkurrenters kunder. Her kan man oppleve at potensielle kunder går rett forbi eller gjennom din stand og da gjelder det å vise seg frem fra sin beste side og skape stoppeffekt og interesse.

Merkevarebygging
En byggeprosess består av mange involverte aktører. Det betyr at et perfekt resultat består av mange vekslinger og mange valg. Derfor er det viktig å ha god kontroll både på de produkter og tjenester som finnes men også de menneskene som er involvert fra de ulike aktørene. Det hjelper ikke å ha verdens beste fysiske produkter hvis du ikke har menneskene som kan fortelle hvordan det skal monteres eller brukes.

Merkevaren består altså av produktene, tjenestene, menneskene og bedriften. I den anledning er Bygg Reis Deg en perfekt arena til å vise frem alt dette og øke kunnskap og kjennskap til din bedrift og dine produkter.

Så er du i posisjon til å bestemme hvordan dere skal øke salget og jobbe med merkevarebygging i din bedrift bør du vurdere å delta på neste Bygg Reis Deg messe 15-18 oktober 2025.

Slik får du best mulig utbytte av deltagelsen:

Deltakelse på Bygg Reis Deg messen kan være en fin mulighet til å markedsføre ditt selskap og presentere deres produkter/tjenester overfor et stort publikum. Her kan man bygge relasjoner med eksisterende og potensielle kunder og bransjepartnere. Her er noen tips for å oppnå optimal effekt av deltagelsen:

 1. Sett klare mål og lag tilhørende aktivitetsplan:
  • Definer konkrete mål for deltakelsen, for eksempel å generere leads, øke merkevarebevissthet eller inngå partnerskap med andre utstillere. Lag en aktivitetsplan som underbygger de målene dere har satt dere og definer hva som er et godt resultat. Dette vil hjelpe deg med å måle suksessen etter messen.
 2. Planlegg standen nøye:
  • Sørg for å designe en attraktiv og profesjonell stand som fanger oppmerksomheten til besøkende. Sørg for at standen er innbydende, informativ og reflekterer merkevaren din på best mulig måte.
 3. Produktfokus:
  • Velg ut hvilke nøkkelprodukter eller tjenester dere ønsker å fokusere på. Lag demonstrasjoner eller prøver for å gi de besøkende en «smakebit» av hva dere har å tilby og en unik opplevelse.
 4. Skap engasjement:
  • Inviter besøkende til å delta i aktiviteter på standen, for eksempel konkurranser, live-demonstrasjoner eller presentasjoner. Dette kan skape engasjement og trekke folk til standen din.
 5. Forbered markedsføringsmateriell:
  • Lag profesjonelt markedsføringsmateriell, som brosjyrer, visittkort og annet informasjonsmateriell. Dette gjør det enkelt for de besøkende å ta med seg informasjon om ditt selskap.
 6. Opplæring av personalet:
  • Pass på at alle ansatte som skal stå på standen er godt forberedt og trent opp. Personalet bør være godt informert om produkter/tjenester, kunne svare på spørsmål og være dyktige til å skape gode kundedialoger og relasjoner. De er merkevarens ansikt utad og skal vise stolthet og engasjement.
 7. Nettverksbygging:
  • Bruk messen som en mulighet til å bygge ditt nettverk med andre folk og potensielle samarbeidspartnere i byggenæringen. Delta på arrangementer og seminarer som tilbys under messen.
 8. Følg opp etter messen:
  • Planlegg hvordan du vil følge opp leads og kontakter du har fått under messen. Dette kan inkludere personlige oppfølgingssamtaler, sending av informasjon eller tilbud, og invitasjoner til egne arrangementer.
 9. Sosiale medier:
  • Bruk sosiale medier aktivt før, under og etter messen. Del nyheter, teaser-informasjon om det du skal presentere, og oppdateringer fra messen for å skape engasjement.
 10. Evaluering av innsatsen:
  • Etter messen, er det viktig å evaluere resultatene i forhold til de opprinnelige målene. Hva gikk bra, og hva kan forbedres? Dette vil hjelpe deg med å optimalisere deltakelsen på fremtidige messer.

Ved å planlegge nøye, skape engasjement og følge opp på en strukturert måte, kan du maksimere effekten av deltakelsen på Bygg Reis Deg.