Påmelding 2025

Flott at din bedrift ønsker å bestille stand på neste Bygg Reis Deg, 15-18 oktober 2025. Husk å lese vårt reglement før du sender inn skjemaet. Vi kontakter deg fortløpende med forslag til plassering. Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp for å fylle ut skjemaet. Vi gleder oss til å se deg på Bygg Reis Deg i 2025!

Plassavgiften beregnes etter følgende satser:

12 – 49 kvm. kr. 2 990,- per kvm
50 – 99 kvm. kr. 2 890,- per kvm
100 – 199 kvm. kr. 2 790,- per kvm
200 og større kr. 2 590,- per kvm

Utestand. Kr. 890,- per kvm

Påmeldingsavgift pr. utstiller kr. 9 800,-

I tillegg innkreves myndighetenes pålagte merverdiavgift. Minsteareal er 12 kvm.

Betalingsbetingelser:

Påmeldingsavgiften faktureres og betales fortløpende etter bestilling fra utstiller. De som melder seg på før 1.mai 2024 og som opprettholder sin bestilling vil få fratrekk for påmeldingsavgiften på andre faktura for standleie med forfall 1.desember 2024. Standleien belastes med 3 fakturaer. Første faktura forfaller 15.05.2024 (5% av standleie). Andre faktura forfaller 1.12.2024 (45% av standleie) og tredje faktura (50% av standleie) forfaller 15.05.2025.

Retningslinjer ved evt. endringer og avmeldinger:

Dersom en utstiller ikke har henvendt seg til arrangøren med en endring anses bestillingen som endelig etter 1.5.2024.

Det er mulig å redusere standen med inntil 20% mellom 1.5.2024 og 1.12.2024. Ved en reduksjon av antall m2 gis det ingen refusjon etter 1.12.2024 datoen med mindre arrangøren ser seg nødt til å endre antall m2 ift justeringer iht uttegning. Under enhver omstendighet tilbakebetales ikke påmeldingsavgiften. Ved en avmelding etter 1.05.2024 refunderes ikke det innbetalte beløpet i henhold til punkt 7B i vårt reglement .

Start bestillingsprosessen HER:

Step 1 of 4
Priser
Stand på 12-49 kvadratmeter NOK 2.990 pr.kvm eks.mva
Stand på 50-99 kvadratmeter NOK 2.890 pr.kvm eks.mva
Stand på 100-199 kvadratmeter NOK 2.790 pr.kvm eks.mva
Stand på 200+ kvadratmeter NOK 2.590 pr.kvm eks.mva
Stand UTE kvadratmeter NOK 890 pr.kvm eks.mva
Registrerings- og adm.avgift NOK 9.800 eks.mva

Betalingsbetingelser
Ved påmelding etter 1. mai faktureres registrerings- og adm.avgift og standleie fortløpende.