Påmelding 2025

Flott at din bedrift ønsker å bestille stand på neste Bygg Reis Deg, 15-18 oktober 2025. Husk å lese vårt reglement før du sender inn skjemaet. Vi kontakter deg fortløpende med forslag til plassering. Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp for å fylle ut skjemaet. Vi gleder oss til å se deg på Bygg Reis Deg i 2025!

Plassavgiften beregnes etter følgende satser:

12 – 49 kvm. kr. 2 990,- per kvm
50 – 99 kvm. kr. 2 890,- per kvm
100 – 199 kvm. kr. 2 790,- per kvm
200 og større kr. 2 590,- per kvm

Utestand. Kr. 890,- per kvm

Påmeldingsavgift pr. utstiller kr. 9 800,-

I tillegg innkreves myndighetenes pålagte merverdiavgift. Minsteareal er 12 kvm.

Betalingsbetingelser:

Påmeldingsavgiften faktureres og betales fortløpende etter bestilling fra utstiller. Standleien belastes med 3 fakturaer. Første faktura forfaller etter bekreftet påmelding (5% av standleie). Andre faktura forfaller 1.12.2024 (45% av standleie) og tredje faktura (50% av standleie) forfaller 15.05.2025.

Retningslinjer ved evt. endringer og avmeldinger:

Dersom en utstiller ikke har henvendt seg til arrangøren med en endring anses bestillingen som endelig etter 1.5.2024.

Det er mulig å redusere standen med inntil 20% mellom 1.5.2024 og 1.12.2024. Ved en reduksjon av antall m2 gis det ingen refusjon etter 1.12.2024 datoen med mindre arrangøren ser seg nødt til å endre antall m2 ift justeringer iht uttegning. Under enhver omstendighet tilbakebetales ikke påmeldingsavgiften. Ved en avmelding etter 1.05.2024 refunderes ikke det innbetalte beløpet i henhold til punkt 7B i vårt reglement .

Start bestillingsprosessen HER:

Step 1 of 4
Priser
Stand på 12-49 kvadratmeter NOK 2.990 pr.kvm eks.mva
Stand på 50-99 kvadratmeter NOK 2.890 pr.kvm eks.mva
Stand på 100-199 kvadratmeter NOK 2.790 pr.kvm eks.mva
Stand på 200+ kvadratmeter NOK 2.590 pr.kvm eks.mva
Stand UTE kvadratmeter NOK 890 pr.kvm eks.mva
Registrerings- og adm.avgift NOK 9.800 eks.mva

Betalingsbetingelser
Ved påmelding etter 1. mai faktureres registrerings- og adm.avgift og standleie fortløpende.