BYGG REIS DEG 2023

18. til 21. oktober 2023 på NOVA Spektrum i Lillestrøm. Våre åpningstider er 09.00 – 18.00 på onsdag, torsdag og fredag og 10.00 – 18.00 på lørdag.

HVEM ER VI?

Bygg Reis Deg er messen med de beste løsningene innen bygg, bolig og anlegg og arrangeres annen hvert år på Nova Spektrum i Lillestrøm. Messen samler over 500 utstillere fra hele næringen og over 40 000 bygginteressert publikum.

Enten du er privatperson eller fagfolk ønsker vi deg velkommen til Bygg Reis Deg, byggenæringens viktigste møteplass siden 1954.

NYHETER

Byggenæringens Innovasjonspris 2023: Fremtidsrettet Bærekraft og Nyskapning

Byggenæringens Innovasjonspris 2023: Fremtidsrettet Bærekraft og Nyskapning

Denne uken samlet juryen i Byggenæringens Innovasjonspris 2023 seg for å høre presentasjonen til de åtte nominerte «Kandidatene har alle vist et sterkt engasjement for en bærekraftig næring og fremtid. Med solide innovasjoner innen produktutvikling, prosessutvikling, design og teknologi løser de alle viktige problemstillinger», sier juryleder Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

Velkommen til konferansene  på Bygg Reis Deg

Velkommen til konferansene på Bygg Reis Deg

Årets åpningskonferanse under Bygg Reis Deg 2023 skal inspirere og opplyse alle i byggenæringen om hva som skal til for å energieffektivisere bransjen og byggeprosessene.

For å tilby et variert program som treffer flest mulig i næringen, går konferansen over tre dager og gir en helhetlig oversikt over fremtidige muligheter, miljøvennlige bidrag, innovasjonsløsninger og bransjebehov. Arrangementet inneholder spesielt spennende høydepunkter som inkluderer innsikt fra eksterne eksperter og toppledere innenfor byggenæringen i Norge og Europa.

«Bygg Reis Deg har som mål å være en veiviser som skaper muligheter for hele byggenæringen. Det varierte og oppdaterte konferanseprogrammet tilbyr nødvendig innsikt, ferdighetsutvikling, og ny kompetanse som er avgjørende for å møte de økende kravene som er satt for å nå klimamålene innen 2023», sier adm.dir Gunnar Glavin Nybø, i Bygg Reis Deg.

Energieffektivisering av bygninger kan tilsvare produksjonen til 3400 vindmøller

Energieffektivisering av bygninger kan tilsvare produksjonen til 3400 vindmøller

Under årets konferanse om Byggenæringens Grønne Bidrag på torsdag 19.oktober kl 10.00 – 12.00 på Bygg Reis Deg, setter konserndirektør i SINTEF Community, Siri Hunnes Blakstad tonen ved å fremheve det enorme potensialet for energieffektivisering i bygningssektoren. Her deler hun sitt innsiktsfulle perspektiv om viktigheten av energieffektivisering i bygningssektoren og hvordan dette kan være nøkkelen til å oppnå klimamålene for 2030.

Fremtiden for Norges strømnett

Fremtiden for Norges strømnett

Som administrerende direktør i Elvia har Anne Sagstuen Nysæther ansvar for at Norges største nettselskap leverer strømmen til to millioner mennesker. Her deler hun sine tanker om hvordan Elvia ser for seg fremtiden for strømnettet i Norge, og hvilke strategier som vil være avgjørende for å oppnå bærekraftige og effektive energiløsninger. Nysæther holder sitt innlegg på Bygg Reis Deg sin åpningskonferanse onsdag 18. oktober.

SAMARBEIDSPARTNERE

En samlet byggenæring gjør Bygg Reis Deg mulig

FRA BYGG REIS DEG 2021

TOPPLEDERKONFERANSEN

DET NORSKE BYGGEMØTET

Det Norske Byggemøtet er en nasjonal møteplass for alle aktører innen arkitektur, design, bygg og anlegg, håndverkere, varehandel, og rådgivere. Møteplassen ble etablert i 2017 og presenteres i form av enkeltstående konferanser eller flere konferanser, seminarer og andre aktiviteter under samme navn. Fellesnevneren for arrangementene er at de skal bidra til å øke samspillet på tvers av bransjer hvor deltagerne kan dele erfaringer og kunnskap slik at en samlet norsk byggenæring øker sin konkurransekraft og dermed utvikles i en mer bærekraftig retning.

Det Norske Byggemøtet skal sette fokus på eksisterende løsninger og HVORDAN man kan løse morgendagens utfordringer. Det Norske Byggemøtet skal bidra til å samle byggenæringens aktører og øke omdømme om Norges største fastlandsnæring.

Det Norske Byggemøtet presenteres i år med konkurranser, seminarer og konferanser under Bygg Reis Deg messen 18-21 oktober.

DETTE SIER VÅRE UTSTILLERE