Bærekraftsscenen

Besøk Bærekrafts scenen

Velkommen til GFs stand B1-25 i Hall B på Bygg Reis Deg

Glass og Fasadeforeningen er på plass på Bygg Reis Deg 18. – 21. oktober. Sammen med våre 16 utstillere presenterer vi «VERDENS BESTE BYGGEMATERIALER»

The Glass and Façade Association of Norway is present at Bygg Reis Deg 18th – 21th October. Together with our 16 exhibitors we will presents «THE WORLD’S BEST BUILDING MATERIALS».

Glass og aluminium har enorm betydning i utformingen av energivennlige og funksjonelle bygg. Samtidig blir materialene i økende grad benyttet i og omkring private boliger.

Våre innovative materialer åpner altså store mulighetsbilder. Det kan du oppleve på Glass og Fasadeforeningens 500 m² store paviljong «VERDENS BESTE BYGGEMATERIALER». Der presenteres vårt fag og bruksområder for våre byggematerialer.

Glass and aluminium have an enormous importance in the design of energy-friendly and functional buildings. At the same time, our materials are increasingly used in and around private homes.

Our innovative materials open up for great possibilities. You can experience ta wide range of applications at The Glass and Façade Association’s pavilion «THE WORLD’S BEST BUILDING MATERIALS».

Seminarprogram

Bærekraftscenen på BRD 2023 er lokalisert på vår paviljong VERDENS BESTE BYGGEMATERIALER i Hall B, stand 01-25.

Der presenterer vår bransje og våre utstillere bærekraftige og bransjefaglige temaer som skal bidra til grønnere bygg.

Program: Onsdag 18. oktober:

Kl. 09.45 WICTEC Modul air – the closed cavity façade solution (CCF)

Foto av Helene Bickel

Helena Bickel, Project Manager at Hydro Building Systems presents WICONA’s WICTEC Modul air solution, which combines a high-performance unitised façade, dry air system and sun shading devices.

The presentation is based on practical examples showing real construction projects (e.g. VIA Vika in Oslo) where this innovative solution is used.

Helena Bickel, WICONA Ulm

Kl. 12.00 Schüco Carbon Control

Foto av Thomas Schlenker i Scüco

Byggenæringen ønsker klimanøytrale løsninger og har derfor reduksjon av CO2-utslipp som en av sine store oppgaver. Schüco Carbon Control utgjør et helhetlig konsept av produkter og tjenester som omfatter bygningens totale livssyklus, der også aluminium med lavere karbonfotavtrykk inngår.
Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation and Sustainability i Schüco International KG
Innlegget holdes på engelsk

Kl. 14.00 Oppdatert veikart for solkraft i Norge

Foto av Erik Marstein

Stortingets mål om 5 TWh fornybar energiproduksjon på næringsarealer innen 2030 åpner for store muligheter for medlemsbedriftene i GF. Vi arbeider i de delene av byggverk hvor solenergien skal fanges og transformeres til ren elektrisitet – fasader og tak.
Erik Marstein, sjefsforsker Institutt for energiteknikk

Kl. 14.30 WICTEC Modul air – the closed cavity façade solution (CCF)

Foto av Helene Bickel

Helena Bickel, Project Manager at Hydro Building Systems presents WICONA’s WICTEC Modul air solution, which combines a high-performance unitised façade, dry air system and sun shading devices.

The presentation is based on practical examples showing real construction projects (e.g. VIA Vika in Oslo) where this innovative solution is used.

Helena Bickel, WICONA Ulm

Kl. 15.00 Hvorfor bygge fasader og glasstak i tre og stål, og hvilke løsninger finnes?

Foto av Lasse Björkström

Stålprofilsystemet «SP 6000/H Tre» er en nyhet som vises frem på Bygg Reis Deg. God u-verdi og lavt CO2 avtrykk har stor betydning når man skal bygge glassfasader og-tak. Stålprofil AB vil vise ulike løsninger når det gjelder design og muligheter i både stål og tre.
Lasse Björkström, Stålprofil AB

Kl. 16.00 Global trends in the glass industry

Foto av Jorma Vitkala

Next to come, and prospects beyond that in glass product developments and how glass will play an important role in reaching international commitments on climate-, environment- and sustainability goals.
Jorma Vitkala, Glass Innovation Institute.
Innlegget holdes på engelsk

Kl. 16.30 «Bygg sirkulært for fremtiden»

Foto av Kristian Sivertsen

SAPA og Hydro er opptatt av bærekraft, i alle ledd.
Vi møter daglig utfordringer og muligheter i alt fra materialer til ferdige løsninger.
Lær mer om hvordan vi jobber med bærekraft og veien mot sirkularitet.

Kristian Sivertsen, Hydro Building Systems

Program: Fredag 20. oktober:

Kl. 10.00 Global trends in the glass industry

Foto av Jorma Vitkala

Next to come, and prospects beyond that in glass product developments and how glass will play an important role in reaching international commitments on climate-, environment- and sustainability goals.
Jorma Vitkala, Glass Innovation Institute.
Innlegget holdes på engelsk

Kl. 10.30 Verdenspremiere!

En av våre innovative utstillere presenterer et nytt klimanøytralt byggemateriale.

Kl. 12.00 Sikring mot brannsmitte med dør- og vinduskonstruksjoner

Foto av Bjørn Glenn Hansen

Hvilke brannkonstruksjoner i glass er godkjent? Er det samsvar mellom komponenter i brannkonstruksjoner og hvilke krav til merking gjelder?
Bjørn Glenn Hansen, Glass og Fasadeforeningen.

Kl. 12.30 GF som fagspesialist!

Foto av Hans Olav Meen Nilssen

Glass og Fasadeforeningen (GF) driver i dag utstrakt rådgivningsvirksomhet og tilbyr i tillegg befaringer og tilsyn. Denne delen av vår virksomhet har nå fått sin offisielle anerkjennelse! 10-30 milliarder kroner årlig i byggefeil. Uakseptabelt, miljø- og klimafiendtlig og unødvendig. Vi tilbyr oss å gjøre noe med det og forteller om det her.
Hans Olav Meen Nilssen er prosjektleder i GF og har hatt ansvaret for arbeidet som nå har ført GF frem til offisiell anerkjennelse som tilsynsorgan.

Kl. 14.00 BIPV – a part of facades and roof

Foto av Piotr Sternik

Solcelleanlegg på tak og fasader kan dekke halvparten av vårt energiforbruk. For å møte fremtidens energibehov med kortreist og fornybarenergi, er bygningsintegrerte solceller mer aktuelt enn noen gang. Piotr Sternik, Project & Sales Manager hos ML systems gir oss en innsikt i BIPV-teknologien: hvordan fungerer paneler, celler, kabling, og hvordan det kan integreres sømløst i fasader og tak.
Building-integrated photovoltaics (BIPV) can cover half of our energy consumption. In order to meet future energy needs with short-distance and renewable energy, building-integrated solar cells are more relevant than ever. Piotr Sternik, gives us an insight into BIPV technology: how panels, cells, cabling work, and how it can be seamlessly integrated into facades and roofs.
Piotr Sternik, ML Nordic AS
Innlegget holdes på engelsk

Kl. 14.30 Hvorfor bygge fasader og glasstak i tre og stål, og hvilke løsninger finnes?

Foto av Lasse Björkström

Stålprofilsystemet «SP 6000/H Tre» er en nyhet som vises frem på Bygg Reis Deg. God u-verdi og lavt CO2 avtrykk har stor betydning når man skal bygge glassfasader og-tak. Stålprofil AB vil vise ulike løsninger når det gjelder design og muligheter i både stål og tre.
Lasse Björkström, Stålprofil AB

Kl. 15.00 «Bygg sirkulært for fremtiden»

Foto av Kristian Sivertsen

SAPA og Hydro er opptatt av bærekraft, i alle ledd.
Vi møter daglig utfordringer og muligheter i alt fra materialer til ferdige løsninger.
Lær mer om hvordan vi jobber med bærekraft og veien mot sirkularitet.

Kristian Sivertsen, Hydro Building Systems