MyStand (Logg Inn)

Mystand er et planleggings- og oversiktverktøy for utstillere på Bygg Reis Deg

MyStand er planleggingsverktøyet hvor du finner all nyttig informasjon angående din messedeltakelse.

Innlogget i MyStand kan du som standadministrator:

  • Se standplassering og hallkart
  • Bestille produkter og tjenester til standen
  • Registrere utstillerkort (adgangskort for standpersonale)
  • Oppdatere firmaprofilen i utstillerlisten
  • Se annen viktig informasjon for å kunne planlegge messedeltakelsen

Vi anbefaler at du allerede nå logger deg inn og gjør deg litt kjent med MyStand

Brukerveiledning til MyStand finner du her: