Byggenæringens Innovasjonspris 2023: Fremtidsrettet Bærekraft og Nyskapning
|

Byggenæringens Innovasjonspris 2023: Fremtidsrettet Bærekraft og Nyskapning

Denne uken samlet juryen i Byggenæringens Innovasjonspris 2023 seg for å høre presentasjonen til de åtte nominerte «Kandidatene har alle vist et sterkt engasjement for en bærekraftig næring og fremtid. Med solide innovasjoner innen produktutvikling, prosessutvikling, design og teknologi løser de alle viktige problemstillinger», sier juryleder Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

SmartKalk Miljø: Fremmer bærekraft i byggenæringen gjennom innovativ programvare
|

SmartKalk Miljø: Fremmer bærekraft i byggenæringen gjennom innovativ programvare

Basert på mer enn 45 års erfaring, har Holte utviklet markedets mest kostnadseffektive og brukervennlige løsninger for små, mellomstore og store bedrifter. Holte er Norges ledende leverandør av programvare, tjenester og kurs innen fagområder som HMS, kvalitetssikring, byggesak, kalkulasjon, uavhengig kontroll, FDV og prosjektstyring. Hovedstyrken er lang og bred bransjeerfaring i kombinasjon med faglig og…

Banebrytende tilnærming til overskuddsvarer i byggebransjen
| |

Banebrytende tilnærming til overskuddsvarer i byggebransjen

TØRN er en nystartet markedsplass med en revolusjonerende tilnærming til å løse et viktig problem i bransjen. Tørn har utviklet en tjeneste som ikke bare hjelper selgerne av overskuddsvarer med å kvitte seg med sine produkter, men også fremmer bærekraftig praksis og økonomisk lønnsomhet i byggebransjen. Vi gratulerer TØRN med nominasjon til Byggenæringens Innovasjonspris 2023.

Respo Sirkulærterrazzo: En revolusjon innen bærekraftige byggematerialer
| |

Respo Sirkulærterrazzo: En revolusjon innen bærekraftige byggematerialer

Byggenæringen står for 15-20% av klimagassutslippene i Norge og innen 2030 skal disse kuttes med 55%. Det betyr at alle aktørene i bransjen kontinuerlig må jobbe for å levere mer bærekraftige løsninger. Respo Sirkulærterrazzo er et eksempel på dette: Denne løsningen gjenbruker byggavfall, som ellers ville blitt kastet, til å produsere nye, unike terrazzofliser og…

Vyrk Nominert til Byggenæringens Innovasjonsprisen for Bærekraftspanel
| |

Vyrk Nominert til Byggenæringens Innovasjonsprisen for Bærekraftspanel

Vyrk er en norsk industribedrift som har produsert plater og panel basert på tre i mer enn 60 år. Byggenæringens Innovasjonspris anerkjenner bedrifter som har utmerket seg med nyskapende ideer og praktiske løsninger for en mer bærekraftig fremtid. Nå er Vyrk og deres Bærekraftpanel nominert som en av åtte finalister til å motta denne anerkjente…

Init: Løsningen som akselererer det grønne skiftet i byggebransjen
| |

Init: Løsningen som akselererer det grønne skiftet i byggebransjen

Byggenæringen står for 40% av verdens utslipp, en skremmende realitet som illustrerer nødvendigheten av en radikal endring. Init, utviklet av Kvist Solutions AS, kan være nøkkelen til en slik endring. Init er nemlig den første komplette plattformen for planlegging, gjennomføring og forvaltning av miljøsertifikater for bygg- og eiendomsbransjen. Det sikrer  alle nødvendige prosesser for å…

Asak FLYT: Nyskapende Dreneringsløsning Nominert til Byggenæringens Innovasjonspris
| |

Asak FLYT: Nyskapende Dreneringsløsning Nominert til Byggenæringens Innovasjonspris

Asak Miljøstein introduserer, i samarbeid med Snøhetta, en revolusjonerende løsning på utfordringene knyttet til overvannshåndtering i urbane områder. Produktet heter Asak FLYT og er et drenerende dekke bestående av tre sekskantede heller, designet for å infiltrere og håndtere overvann på en effektiv og estetisk tiltalende måte. Denne nyskapende løsningen har nå blitt nominert til Byggenæringens…

Klimavennlig omstilling: Aneo Build elektrifiserer bygge- og anleggsplasser
|

Klimavennlig omstilling: Aneo Build elektrifiserer bygge- og anleggsplasser

Aneo Build, en ledende aktør innen elektrifisering av bygge- og anleggsplasser, ble nylig nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2023. Med sine mobile ladeløsninger baner de vei for en mer bærekraftig byggenæring og bidrar til å realisere visjonen om en utslippsfri bygge- og anleggsbransje innen 2030.  Aneo Build leverer “plug-and-play” lade- og battericontainere, hvor deres mest populære…

Tilrettelegger for grønne verdikjeder i byggenæringen
|

Tilrettelegger for grønne verdikjeder i byggenæringen

BEAst Supply 4.0 nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2023:

BEAst Supply 4.0-prosjektet tar betydningen av digitalisering og bærekraft i byggenæringen på alvor. Gjennom bruk av standardiserte handelsmeldinger og implementering av miljødata i elektronisk kommunikasjon, kan aktørene i bransjen enkelt ta i bruk digitale verktøy gjennom allerede etablerte løsninger. Slik krever det lite tilpasninger, og viktig informasjon for å ta bærekraftige valg og fremme grønnere praksiser blir tilgjengelig for flere. Dette initiativet gjør det mulig å transformere bygge- og anleggsbransjen til en mer bærekraftig og effektiv sektor.