Nytt Regjeringskvartal Rkvoversikt Scaled

Vyrk og Spilka Industri inngår i nytt innovasjonspartnerskap som skal utvikle smartere vegger til regjeringskvartalet

Statsbygg har store ambisjoner for det nye regjeringskvartalet og ser potensiale til å bygge rimeligere, raskere og mer bærekraftig. De jaktet derfor på en innovasjonspartner til utvikling av  morgendagens «smarte vegger». Nå inngås det kontrakt med et konsortium bestående av  Inventas, Vyrk og Spilka Industri

– Vi er stolte og svært fornøyd med tildelingen av kontrakten. Den bekrefter og anerkjenner den kunnskapen og kompetansen som ligger i selskapene, og vi ser frem til å gjennomføre prosjektet sammen med Statsbygg, sier Ove Pryde Pettersen, som er daglig leder i innovasjonsselskapet Inventas AS.

Kan påvirke store deler av byggets miljøavtrykk
Norge skal redusere utslipp av klimagasser med minst 50% innen 2030. På verdensbasis står byggebransjen for rundt 40% av klimagassutslippene og har med andre ord et stort potensial for forbedring. Det gjelder å bygge smartere, og det er behov for å tenke nytt.

Statsbygg så store muligheter for forbedring innen hvordan de kan bygge effektivt og hvordan redusere påvirkningen av miljøet. Innervegger utgjør en stor andel av komponentene i et bygg, og i prosjektet med nytt regjeringskvartal er det alene planlagt ca. 50.000 kvm innervegger.

– Gode ideer utvikles i felleskap, derfor har vi søkt partnere til prosjektet om smarte vegger, sier Pål Weiby i Statsbygg. Målet med prosjektet er å bygge rimeligere, raskere og mer bærekraftig ved bruk av industrialiserte byggesystemer, lokalt trevirke og med søkelys på gjenbruk i produksjon, montasje og drift.

Dagens ikke-bærende innervegger er som regel stenderverksvegger som må tilpasses på stedet, noe som resulterer i lang byggetid, og stor grad av støvende arbeider og høyt materialsvinn. Det prefabrikkerte veggsystemet skal ivareta samme funksjoner, ytelser og behov som en tradisjonelt bygget innervegg, men med intelligente innebygde løsninger for skjulte tekniske installasjoner, dørmiljø og tekniske gjennomføringer. De smarte veggene skal kunne flyttes på og brukes om igjen andre steder når behov endres.  

– Et industrialisert system vil kunne spare samfunnet for store summer, samtidig som det vil bedre det totale miljøavtrykket betydelig, det samme gjelder utstrakt bruk av trebaserte materialer som også muliggjør for sirkulære og bærekraftige produkter, sier Steinar Lyseng, som er markeds- og innovasjonsleder i Vyrk AS.

Verdi på 135 millioner kroner
Gjennom innovasjonspartnerskapet med Statsbygg skal konsortiet utvikle, prototype og teste løsningene i iterative prosesser. Etter at løsningen er testet og godkjent gir kontrakten en opsjon på kjøp av de smarte innerveggene til en verdi inntil 135 mill. kroner.

– Vi ser klare paralleller i dette prosjektet til vår nylig lanserte fasadeløsning Fixade. Vi er trygge på at konsortiet med bred sammensatt erfaring og kompetanse i produktutvikling og industriell produksjon vil komme frem til gode løsninger i prosjektet, sier Terje Bøe som er administrerende direktør for AS Spilka Industri.

Om Inventas AS 

Inventas har fått en høyere stemme det siste året etter de ansatte kjøpte ut selskapet fra giganten CGI og kunne vise til en imponerende tredobling i driftsresultat i 2020 og med dette blitt Norges største tjenesteleverandør innen innovasjon og produktutvikling.Inventas har jobbet i snart 25 år med å løse tekniske problemer og produktutfordringer med kunder som blant annet Rolls Royce, European Space Agency og Cisco. Inventas består i dag av 140 designere og ingeniører med erfaring fra over 3500 prosjekter og samarbeid med over 800 kunder.

Om Vyrk AS

Vyrk har høye mål for vekst de kommende årene, og fokuserer stort på miljøvennlig produksjon av ferdigbehandlet innvendig og utvendig panel, spiler, finérte plater og glassvegger. Vyrk startet opp i 2005, og har i løpet av de tre siste årene kjøpt opp tre norske produksjonsbedrifter og kan nå levere komplette innvendige løsninger til både offentlig og private bygg.   

Vyrk har i dag rundt 60 ansatte fordelt på 4 fabrikker spredd på Innlandet. I 2021 omsatte Vyrk for rundt 130 millioner kroner, potensialet er stort og målet er en omsetning på 300 millioner kroner i løpet av en treårsperiode.  

Om AS Spilka Industri 

AS Spilka Industri ble etablert i 1933, og er en av verdens ledende leverandører av systemløsninger for produksjon av utadslående vinduer. Vi arbeider aktivt med videreutvikling av eksisterende produkter så vel som utvikling av helt nye, innovative beslagsløsninger for vinduer og dører. Bedriften er lokalisert på Emblem i Ålesund kommune, har 60 ansatte og en vesentlig andel av produksjonen går til eksport.  

AS Spilka Industri omsatte for 122 mNOK i 2020 og har satt seg betydelige vekstmål for de kommende årene. Et ledd i denne strategien er etableringen av datterselskapet Spilka Building Solutions AS, som utvikler smarte og bærekraftige byggesystem for byggebransjen. Første satsning er en ny og svært spennende løsning for fasademarkedet i Norge og etter hvert også mot utvalgte eksportmarkeder. Det er ambisiøse vekstplaner for selskapet.