Hunton Designet Av Nv

Trenger du hjelp til utforming av standen?

Mange er godt i gang med forberedelsene til messen, men ikke alle har begynt å tenke på utformingen av selve standen. Derfor vil vi gjøre oppmerksom på at design avdelingen hos Norges Varemesse tilbyr designtjenester til våre utstillere.

Norges Varemesse tilbyr uforpliktende:

  • Kundemøte/teamsmøte hvor de henter inn brief og gjør en behovsanalyse.
  • Utarbeider designforslag basert på behov og budsjettrammer.
  • Setter opp forslag til fremdriftsplan for prosjektet.
  • Gir et nøyaktig kostnadsoverslag og utarbeider tilbud.

Kontakt [email protected] for mer informasjon.

Visste du at?

På hver Bygg Reis Deg kåres det en vinner av beste stand. Her legges det vekt på helhetsinntrykk, stand-design, kommunikasjon av budskap, presentasjon/eksponering av produkter og tjenester, stoppeffekt, funksjonalitet og standbetjeningen. Med fokus på bærekraft og produktenes opprinnelse, stakk Hunton av med seieren i 2017. Standen ble designet av Norges Varemesse.
I 2019 var det Talgø Møre Tre som vant prisen for beste stand.

Talgø Møre Tre vant prisen for beste stand i 2019