Digibygg Stb 01371 Foto Trond Isaksen Scaled

Statsbygg på god vei mot papirløs byggeplass som standard

I 2019 deltok Statsbygg i konkurransen om å vinne Byggenæringens Innovasjonspris. De endte opp som en av de 8 nominerte med sitt kandidatur «Papirløs byggeplass».

Målet med arbeidsmetoden har vært å redusere feil og omgjøringer og sikre at flest mulig involverte har riktig informasjon til rett tid. Vi tok kontakt med Direktør for Digitalisering og utvikling i Statsbygg, Anett Andreassen for å høre hvordan det har gått med prosjektet.

Hun kunne fortelle at de holder trykket oppe og at de ulike prosjektene går som planlagt med papirløs byggeplass som standard. De bruker blant annet digital befaring i mye større grad og sparer både tid og penger på det. Det er lettere å dele informasjon til alle involverte i byggeprosessen og lettere å holde kontroll. Per i dag har vi over 100 prosjekter gående og flere  av disse bruker papirløs byggeplass som standard. Vi har ikke fått noen negative tilbakemeldinger fra noen av de involverte.

Den største verdien av dette er at vi forbedrer kommunikasjonen mellom de prosjekterende og de utførende. Dette sikrer økt transparens og reduserer feil. Tidligere var det jo slik at alle jobbet digitalt i prosjektfasen, men at man gikk over til papir når man skulle starte selve byggingen av prosjektet. Nå har alle tilgang på samme informasjon gjennom en bærbar «tablet» og det sikrer at alle har samme informasjon på samme tid.

Det har også vært påstander om at de utførende ikke har hatt kompetansen til å jobbe digitalt. Det kan Andreassen avvise. Hun opplever at de utførende i Statsbygg sine prosjekter er svært dyktige og positive til å ta i bruk nye digitale arbeidsmetoder. Hun har entreprenører som virkelig går foran i det digitale skiftet.

Det at vi jobber digitalt gjennom hele prosessen gjør at alle kjenner til vår felles målsetting. Vi har ildsjeler som går foran og viser vei, men fortsatt er det mye arbeid igjen. Det er store prosjekter med mange involverte. Det innebærer at vi fortsatt har mye å gå på i forhold til samhandling, informasjonsdeling og erfaringsoverføring sier Andreassen.

For å øke forståelse ved å ta i bruk de eksisterende digitale verktøy fokuserer vi på gevinster- og evaluering slik at det blir enklere å skalere ut til alle prosjekter. Når vi har så mange prosjekter som oss er det viktig at vi er opptatt av å fjerne sløsing med tid og kostnader. Vi skal sørge for at vi kan bruke mer på kvalitet og fokusere på økt levetid og bærekraftige bygg- og byggeprosesser. Vårt oppdrag er å bygge formålsbygg som skal stå i 100 år eller mer. Det betyr at vi må tenke på byggets fleksibilitet og kvalitetssjekke og teste digitalt før vi bygger det fysiske bygget. Dette vil bli enda mer viktig når finansnæringen verdsetter bærekraftige bygg og prosesser.

I Statsbygg er vi på vei til å innføre Digital byggeplass gjennom å inkludere vårt system, Simba i kontraktene våre. Simba, er vår BIM manual som inkluderer automatisk kontroll. Gjennom denne kan vi stille krav og følge opp krav underveis i prosjektet. Målet er at vi alltid skal ha en digital tvilling.

Jeg er en utålmodig person som gjerne skulle sett at implementeringen ville gått raskere sier Anett Andreassen, men hun er samtidig ydmyk over at dette er kompliserte verdikjeder og involverer mange ulike aktører så man må være tålmodig.

Vi jobber mye med å forbedre relasjons- og ledelseskompetanse og er opptatt av at samtlige involverte er med i læringslupen helt tilbake til prosjektleder.

Det at vi har lagt opp til at alle prosjekter skal bruke Simba innebærer at alle produkter som skal inn i våre bygg må ha gode og tilstrekkelig produktdata klar for åpne standarder. Derfor jobber vi mye med å øke kvaliteten på produktdata og sørge for at vareflyten går så raskt og smidig som det er mulig. Når vi ser de gevinstene vi kan oppnå gjennom vårt prosjekt med Mestbygg og hvilken lønnsomhet man kan oppnå ved å forbedre vareflyten slik Gausdal Landhandleri, Holte og Logiq har gjort i sitt prosjekt (Digital byggevarehandeler jeg litt forundret over at det ikke er flere som tar denne arbeidsmetoden i bruk.

Statsbygg er for tiden med i flere utviklingsprosjekter og er villig til å dele av sin erfaring. Anett Andreassen ser frem til å følge konkurransen om Byggenæringens Innovasjonspris 2021 og håper hun vil få innblikk i nye produkter og arbeidsmetoder som kan bidra til at Statsbygg øker sin lønnsomhet i alle sine prosjekter. Vi bidrar også gjerne til å fortelle ungdommen om alle de mulighetene som eksisterer i byggenæringen. I fremtiden vil vi få bruk for mange flinke folk. Alt fra håndverkere til automatikere – det er et hav av muligheter i byggenæringen.