02 Gw9 Foto Adam Stirling E1669986407417

SOLID SIRKULÆRØKONOMI I GW9

Glass og Fasadeforeningen, Ronny Andresen, Norsk Gjenvinning og Tom Sørli, prosjektleder i Sagstuen AS, sørger for at dette glasset etter utskiftning blir til ny råvare. Det er muliggjort gjennom avtalen mellom Glass og Fasadeforeningen og Norsk Gjenvinning. Foto: Adam Stirling

Storebrand Eiendom gir Grev Wedels plass 9 i Oslo full make over. Sagstuen AS leverer isolerglass med integrerte solcellepaneler. Utskiftet glass gjenvinnes til glassvatt. Sirkulærøkonomi i praksis.

Utskiftet bygningsglass som ikke inneholder PCB eller andre miljøgifter havner dessverre alt for ofte på deponi. Glass og Fasadeforeningen har derfor satt seg som mål å sikre gjenvinning av denne ressursen, som er attraktiv råvare i smelteverkene både til glassvatt- og floatglassprodusenter.

Sagstuen AS har inngått en 21- millioner kroners kontrakt med totalentreprenør, Håndverkskompaniet, knyttet til renovering av Grev Wedels plass 9.

Byggherre har ambisjoner om å sikre et grønt fotavtrykk og har bestilt isolerglass med integrerte solcellepaneler i et 400 kvadratmeter stort overlys i bygget.

Glass og Fasadeforeningen har sett et sirkulærøkonomisk potensial i prosjektet og har sammen med Sagstuen AS og Norsk Gjenvinning AS, satt i gang et pilotprosjekt med formål om å øke gjenvinningsgraden for utskiftet bygningsglass.

Istedenfor at entreprenør og byggherre må avhende og betale for utskiftet glass som bygg-avfall, har Norsk Gjenvinning påtatt seg å hente 20 tonn glass-råvare og samtidig sikrer gjenvinningsbedriften at glasset blir til råvare for glassvatt til å dekke behovet i 15 eneboliger.

Samarbeidsprosjektet er sirkulærøkonomi i praksis. Foto: Adam Stirling

– Norsk Gjenvinning ønsker å bidra til utnyttelse av glass som råvare. Det er nå etterspørsel etter gode løsninger for å øke materialgjenvinningsandelen av avfall fra byggesektoren. I dette prosjektet ønsker vi å formidle mulighetene som ligger i fraksjonen glass, og som ofte havner på deponi, sier fagsjef i Norsk Gjenvinning, Ronny Andresen.

Les mer om samarbeidet og prosjektet her.