Download 4 Scaled 1

Snart må alle nye hus og hytter være klargjort for lading av elbiler

I dag sendte vår utstiller, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ut et forslag til høring om endring i byggeteknisk forskrift slik at nye bygg skal gjøres klare for lading av elbiler

I dag sendte vår utstiller, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ut et forslag til høring om endring i byggeteknisk forskrift slik at nye bygg skal gjøres klare for lading av elbiler. (https://dibk.no/regelverk/horinger/hoyringar/forslag-til-endringer-i-byggteknisk-forskrift–1-2-og-8-8-om-ladeklare-bygg/)  Det innebærer at det om noen måneder kan bli ulovlig å bygge boliger som ikke er klargjort for lading av el-biler. Hensikten er å få enda flere til å investere i el-bil ved at det er en god infrastruktur for lading både offentlig og privat.

Ladeprodukter og elbiler vil være høyaktuelle produkter å belyse på messen i oktober

På Bygg Reis Deg møtes både private og profesjonelle aktører fra bygg-, bolig-,eiendom- og anleggsbransjen. I anledning det nye forslaget og et økt behov for flere ladepunkter, oppfordrer vi særlig aktører som kan tilby ladestasjoner for boliger og sameier til å stille ut sine varer på Bygg Reis Deg messen 20.-23. oktober i 2021. Ladeprodukter og elektriske yrkesbiler vil være høyaktuelle produkter å belyse på messen i oktober. Vi oppfordrer derfor alle produsenter og leverandører av slike produkter om å ta kontakt.

Dersom du ønsker å melde på din bedrift er du velkommen til å ta kontakt med oss på [email protected] eller tlf. 23114490 eller legge inn bestilling her: Påmeldingsmodul

Les mer om forslaget her:

DIBK: https://dibk.no/regelverk/horinger/hoyringar/forslag-til-endringer-i-byggteknisk-forskrift–1-2-og-8-8-om-ladeklare-bygg/

Bygg.no : https://www.bygg.no/article/1454743

NRK: https://www.nrk.no/norge/1.15318304