2020.12 Riper I Glass Scaled

Slik unngår du riper i glass

Vår utstiller Glass og Fasadeforeningen er ofte ute på befaring hos nybygg der det er oppdaget riper i bygningsglass.

I takt med myndighetenes krav til personsikring og forbrukers bevissthet til å sikre sine hjem, øker bruken av herdet glass i boliger. I løpet av den siste uken har vi avdekket overflateskader som følge av rengjøring med feil redskap, sier prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen.

Metallskrape som rengjøringsredskap

Nilssen ble tilkalt til et byggeprosjekt i Oslo der det var oppdaget tydelige riper i vindusglasset. Oppdragsgiver mistenkte at montert isolerglass var blitt levert med produksjonsfeil.

– Ved befaringen ble det avdekket at utvendig glasslag var herdet og glasset var rengjort etter montasje. Vi så tydelig at det var benyttet metallskrape som rengjøringsredskap. Skrapens bredde kom nemlig frem i de påførte ripene. Dette er ett av mange skrekkeksempler på feil bruk av redskap ved rengjøring. Typisk feil er at renholdere bruker metallskrape både som nal og som redskap til å fjerne overflatesmuss- og flekker. Slike feil skaper unødvendig mange diskusjoner om årsak og ansvarsfordeling. Dette blir igjen reklamasjonssaker som alltid ender opp med store konsekvenser for den tapende part, sier Nilssen.

Reklamasjoner, spesielt på riper i glassoverflatene, har vist en økende tendens. Glass og Fasadeforeningens har utarbeidet gode verktøy for å forhindre denne typer skader. Veilederen «Tiltak mot overflateskader på bygningsglass – Rengjøring av bygningsglass»* gir generelle råd om hva man skal ta hensyn til i forbindelse med rengjøring og beskyttelse av glassoverflater, og spesielt i forbindelse med oppføring av bygg.

Flere kilder til riper

Glass har en hard overflate, men kan ripes og skades av harde og skarpe gjenstander. Riper i glassoverflater kategoriseres som påført skade og kan oppstå i produksjon, under transport, håndtering og montering/installasjon. Rengjøring og vedlikehold er likevel den vanligste årsaken.

– Det påligger alle i leveringskjeden fra produksjon og frem til produktet er montert å påse at det håndteres på en måte som forhindrer riper i glassoverflatene. Riper som observeres underveis fra produksjon frem til overtakelse skal varsles uten unødig opphold. Deretter gjelder de samme forholdsregler for rengjøring og vedlikehold for eier av produktene, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Virksomheter og organisasjoner uten formell tilslutning til Glass og Fasadeforeningen kan kun benytte foreningens veiledere som referanse for sine produkter og tjenester etter nærmere avtale med utgiver.

Alle herdede glass skal merkes forskriftsmessig som bekreftelse på at glasset er produsert i henhold til NS EN 12150. Foto: Glass og Fasadeforeningen