E260 2019 Klein

Sikrer sunt inneklima med balansert ventilasjon – uten å bygge om boligen

Skal leiligheten, villaen eller borettslaget rehabiliteres? Ved energieffektivisering må gammel og energikrevende avtrekksventilasjon vike. Men – eldre boliger har sjelden teknisk rom med plass til ventilasjonsaggregat, og det finnes ingen kanalinfrastruktur. Da kan LUNOS desentraliserte ventilasjonssystemer være løsningen

Utvendig kledning byttes, det isoleres og fasadene tettes – da må også ventilasjonen forbedres.

Ved rehabilitering i borettslaget Fossum Terrasse ble det først installert ventilasjonsaggregat i garderoben i noen leiligheter. Himlingen i entréene ble senket og tilluftskanaler ble ført gjennom soverommene.

Da sa beboerne stopp – det tok for mye plass.

Borettslaget Fossum Terrasse i Oslo fikk bedre inneklima
Slik sparte de plass

Løsningen ble desentraliserte ventilasjonssystem med LUNOS romventilatorer.

  • Det gir minimale inngrep i arealeffektive leiligheter. De kompakte enhetene får plass selv i tynne yttervegger, forteller Morten Storegjerde i Lavenergisystemer.

Installasjonen er enkel og krever lite prosjektering.

  • Når arbeidet er ferdig er noen diskrete deksler på veggen det eneste som synes, i tillegg til betjeningspanelet på størrelse med en lysbryter.
LUNOS romventilator har høy kapasitet og tar liten plass
En bærekraftig løsning

Ventilatorene sørger for komfortabelt inneklima og bidrar til å redusere varmetapet. Varmegjenvinningsgraden er over 80 % iht gjeldende standard (NS-EN 13141-8).

  • Det er på nivå med aggregatbaserte systemer. Systemet bruker nesten ikke strøm. Det bidrar positivt til energibesparelsen, forklarer Storegjerde.

Ventilasjon skjer aldri helt lydløst.

  • Evaluering og sammenligning med konkurrerende romventilatorer bekrefter teknisk dokumentasjon; LUNOS er de mest stillegående.

Miniventilasjon fra Lavenergisystemer
LUNOS er et desentralisert ventilasjonssystem som monteres skjult i ytterveggene i ett eller flere rom. Et keramikkelement i ventilatoren akkumulerer varmeenergien fra utgående luftstrøm. Denne varmen tilføres den inngående luften når viften skifter retning.
To eller flere ventilatorer utgjør et komplett system. Halvparten trekker luft ut, den andre halvparten tilfører frisk uteluft. Med like mye luft ut som inn, har man et balansert system uten kanaler og aggregat.

Sunnere inneklima og redusert vedlikeholdsbehov

LUNOS er den ledende Europeiske produsenten av desentral ventilasjon. Lavenergisystemer har levert desentral ventilasjon fra tyske LUNOS siden 2013.

– Det bidrar til sunnere inneklima og reduserte oppvarmingskostnader i flere tusen norske hjem. På Bygg Reis Deg introduseres en ny styring til ventilatorene, forteller Storegjerde. Spesielt godt egnet til det norske rehab-markedet

Et diskret ventildeksel er alt som forteller at boligen er godt ventilert

Du finner lavenergiSYSTEMER i Hall E på stand E01-02 på Bygg Reis Deg 20.-23. Oktober