Vb07639

På tide å se alle mulighetene byggenæringen kan gi de unge

Idag delte jeg innlegget til Byggenæringens Landsforening hvor de henvender seg til de som har en 10-klassing som lurer på hvilken videregående studieretning han eller hun skal velge før 1.mars 2021.

Det tok ikke lang tid fra jeg delte innlegget til jeg fikk en hyggelig henvendelse fra en pappa som har en sønn som går på bygg- og anlegg, har topp karakterer og stortrives i praksis. Alt vel så langt, men så fortalte han videre om at vi burde sette et tema på agendaen for neste Bygg Reis Deg og det var å sette opp et fordrag som skulle dreie seg om å få bort alle fordommer og stigmatisering som hører til dette yrkesvalget. For sønnen hadde opplevd fordommer og kommentarer både fra medelever og bekjente som har valgt andre studieretninger. Det kunne være fordommer som “Det er jo ikke så vanskelig på Bygg”, “Skal han bli snekker og ikke videreutdanne seg”, “der er det enkelt å få gode karakterer” osv. osv.

Jeg kjente med en gang at jeg ble veldig provosert av meldingen. Er det virkelig slik? Opplever man fordommer og stigmatisering fra folk rundt når man faktisk har gjort et smart og fremtidig godt yrkesvalg? For er det en ting som er sikkert så er det at vi har bygget landet i mange hundre år og vi kommer til å bygge landet i overskuelig fremtid. Det betyr at de elevene som velger yrkesretning som fører de mot byggenæringen også kan gå en sikker arbeidshverdag i møte.

Så jeg svarte Pappaen ganske raskt at dette vil jeg slå et slag for, selvfølgelig skal vi gjøre det vi kan for å fremme de ungdommene som velger yrkesfaglig studieretning og selvfølgelig skal vi løfte frem alle de mulighetene som finnes i byggenæringen.

Jeg vil samtidig oppfordre samtlige bransjeorganisasjoner til å ta kontakt slik at vi kan gjennomføre et felles løft for en mer bærekraftig og attraktiv byggenæring.

Les innlegget til Byggenæringens Landsforening her:

Les om fagene på vibyggernorge.no eller vilbli.no