Uv3 Xr6q 1440x810 1 Pm1yi1g598jw6hcay6mv8jglzwho29eekhx23ewars

Mulighetene i grønn omstilling

– Grønn omstilling må ikke være en defensiv tanke. Fremtidens forretningsmuligheter ligger i det skiftet vi er i nå, sa administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, under Det Norske Byggemøtet på Bygg Reis Deg.
– Samfunnet skal løse tre oppgaver; arbeidsplasser, verdier og ambisiøse klimamål. Vi får ikke til dette uten byggenæringen, som det er store forventninger til. Midt oppi dette er det store forretningsmuligheter.
Kreutzer er tydelig på at bærekraft fremover vil spille en viktigere rolle i møte med banken.
– Nå er det 20 banker som tilbyr grønne boliglån og samtidig vurderer klimasertifisering i byggelånsprosessen. Vi rapporterer på CO2- utslippene av våre investeringer, og er man en del av problemet blir det vanskeligere å få lån, eller dyrere å få lån. Dette må dere ta på alvor.
 
Go big, or go home!
Mali Hole Skogen fra IKT-Norge sparte ikke på kruttet da hun delte innspill fra IT- næringen.
– Teknologi endrer både samfunnet vi lever i og byggenæringen. Vi som er født på 80- tallet er den generasjonen som går fra fossilt til fornybart, fra kortsiktig tankegang til en bærekraftig og langsiktig tankegang og fra analogt til digitalt. I krysningene av disse megatrendene åpner det seg et helt businesslandskap. Det er viktig at byggenæringen er på ballen og utnytter disse mulighetene.
 
Skogen påpekte digitaliseringens iboende potensial for disrupsjon og at dette er noe næringen trenger.
– Nå står vi i et saktegående grønt skifte, men dere kan ved bruk av teknologi og samarbeid skyte fart i næringen. Dette er opp til dere. Det handler om lederskap. Man kan enten go big or go home.
  
Verdensledende på energieffektivitet, men treg omstilling
Hanne Thornam fra EY Norge ledet arbeidet med rapporten «Tempoet i det grønne skiftet» på oppdrag av Klima- og miljødepartementet. Rapporten tar for seg tempoet i 11 bransjer og så på hele verdikjedene, de viktigste utslippskildene og områdene bransjene må ta å ta tak i. Funnene  viser at det ikke går fort nok i noen bransjer, heller ikke byggenæringen.
– Byggenæringen er verdensledende på energieffektivitet, men resten av verdikjeden har utrolig mye potensial. Still krav til leverandører på materialer. Se på Oslo kommune som går foran og stiller krav til utslippsfrie byggeplasser.
– I designfasen så vi om man har tenkt sirkulært, om man har tenkt på levetiden til bygget og hvordan materialene brukes. Det er mange spennende piloter, men lite samarbeid på tvers av verdikjedene.
 
Byggenæringen nøkkelen til samfunnsoppdraget
Byggenærings talsperson, Jon Sandnes fra Byggenæringens Landsforening, er offensiv og optimistisk på vegne av næringen.
– Det hviler et stort ansvar på byggenæringen, og jeg er glad for at mange ser at vi er nøkkelen til det samfunnsoppdraget. Vi skal bygge husene vi skal bo i, infrastrukturen og bruke vår kompetanse til å bygge i klimakrevende strøk. Det skal vi bruke til vårt konkurransefortrinn.
 
Sandnes påpeke at det tar 400 år å skifte ut eksisterende bygningsmasse, og ba politikerne tenke stort på vegne av byggenæringen som verktøy.
– Næringen må være i front med teknologi, digitale løsninger og samarbeidsformer, men samtidig må vi ha respekten for det vi bygget i går.
– Skal vi tenke stort må vi ha politikere som har forståelse hvordan vår mekanisme fungerer. Vi produserer for 310 millioner kroner hver time som et resultat av en bedrift som har vunnet et anbud. I statsbudsjettet legges rammene for neste år. Da skal vi produsere for 570 milliarder og da må de verdiene bygges på en slik måte at det tjener samfunnets målsetting på bærekraft og miljø.
 
Avsluttende råd til næringen.
Hanne Thornam delte råd til virksomheter i arbeidet med bærekraft.
– Dersom du har en negativ påvirkning på miljøet i verdikjeden din, kommer det til å slå tilbake, fordi myndighetene regulerer, kunden vil han noe annet eller teknologien endrer seg. Se på forretningsmodellen din, forstå verdikjeden din og se hvordan du påvirker negativt fra start til slutt og hvilke muligheter du har til å påvirke positivt.