nybo-1440x810-1

Møteplassen som skiller klinten fra hveten

Bygg Reis Deg har flere mål og skal vi lykkes med alle disse er vi helt avhengig av ambisiøse og fremoverlente utstillere som spiller på lag med oss som arrangør.

Vi har som mål å lage en møteplass som viser nyttige produkter og løsninger for alle som har et byggeprosjekt. Derfor er det med stor glede vi registrerer at mer en halvparten av arealet er bestilt av utstillere som har klare mål for sin deltagelse og som vil starte forberedelsene i god tid. Dette danner grunnlag for utvikling av nok en nyttig og relevant messe.

For helt siden 1954 har Bygg Reis Deg vært utstillingsvinduet for leverandører av tjenester og produkter som kan utgjøre en forskjell og sørge for at den som skal bygge noe får mest mulig bygg og minst mulig svinn og forsinkelser for pengene sine.

Når vi møtes i 2021 vil vi igjen inspirere de profesjonelle aktørene til å gi sine kunder de beste rådene og sørge for at de som skal bygge noe øker forståelsen om hva de bør bestille via et besøk hos oss. De som besøker oss skal få følelsen av å ha fått innblikk i noe nyttig som kan bidra til at deres byggeprosjekt blir en suksess.

Men suksess i en byggeprosess er vanskelig å oppnå alene. For det hjelper ikke hvor fine produkter eller hvor dyktige fagfolk man har på de enkelte oppgavene hvis de ikke fungerer som et team og har blikket rettet mot felles mål.

Dette er også gjeldende for vårt byggeprosjekt. Vi må enes om noen felles overordnede mål og tema samtidig som vi sørger for at hver enkelt utstiller når sine individuelle målsettinger.

For messen i 2021 har vi besluttet å jobbe mot å bidra til:

  • Økt verdiskapning og utbytte for utstillere og besøkende.
  • Styrke omdømme og konkurransekraften til norsk Byggenæring ved å utvikle en relevant kunnskapsarena med fokus på «beste praksis»
  • 45.000 besøkende med relevant profil.

Dette skal vi klare gjennom å belyse overordnede problemstillinger knyttet til innovasjon, digitalisering, produktivitet og bærekraft.

Skal vi lykkes med vårt arbeid og sørge for at Bygg Reis Deg 2021 blir en kunnskaps- og utviklingsarena man bare MÅ få med seg er vi helt avhengig av et godt samspill med vårt utstillerteam.

Nå er halve «laget» fylt opp så er du en aktør som skiller deg ut i mengden og som er klar for å bidra er det bare å ta kontakt på [email protected] eller sende oss din bestilling allerede i dag på vår påmeldingsmodul.