Mange som høster fruktene av nominasjonen til Byggenæringens Innovasjonspris

I anledning konkurransen om Byggenæringens Innovasjonspris 2019 har vi tatt kontakt med noen av de nominerte fra 2017. Vi var nysgjerrige på hvordan det har gått med dem og hvilken effekt nominasjonen har hatt i ettertid. Her er noe av det vi fant ut om Termowood:
Vi tok kontakt med administrerende direktør, Henning Thoresen og han kunne informere om at selskapet hadde hatt en positiv utvikling.
«Vi har fått inn nye medeiere og investert 50 millioner kroner for å etablere en ny fabrikk. I 2018 produserte vi ett hus i uka og solgte ut alt. I år har vi økt kapasitet og volum for å kunne ta hånd om den økende etterspørselen.»

«Vi fikk god oppmerksomhet rundt standen på messen ettersom vi hadde blitt nominert til Byggenæringens innovasjonspris. Det gjorde det også lettere å presentere seg for større aktører. Det å kunne presentere sitt selskap og sine produkter og samtidig tilføye at vi var blitt nominert til Byggenæringens innovasjonspris ga oss en positiv anerkjennelse og troverdighet i innsalgfasen. Nå ser vi frem til fortsatt vekst og gleder oss til å delta som utstiller på Bygg Reis Deg 2019» avslutter Henning Thorsen.

Vi i Bygg Reis Deg er glade for nytten og effekten dette gir for både de nominerte og vinnerne av konkurransen. Byggenæringens Innovasjonspris skal derfor fortsette å fremheve innovative firmaer, organisasjoner eller team som bidrar til økt konkurransekraft og verdiskapning i norsk byggenæring.