VB07640-pm1yhszljq8b9zolbkz843lgnfnd4zgtjc1orx8ubs

Hvorfor stille ut på Bygg Reis Deg?

Her finner du mange grunner til hvorfor du skal stille ut på neste Bygg Reis Deg. Ikke nøl med å ta kontakt med oss, så finner vi best mulig løsning for din deltagelse.

MÅLSETTING MED DELTAGELSEN

I 2019 var det langt over 500 utstillere. Det sier seg selv at disse utstillerne har ulike målsettinger med sin deltagelse. Vi har tatt en prat med flere utstillere og samarbeidspartnere for å få frem hvorfor de deltar og her er noen av tilbakemeldingene vi har fått.
Vi har delt de inn i 5 ulike kategorier:

INTERN KULTURBYGGING

 • Bygge stolthet for de ansatte ved å vise de frem på Bygg Reis Deg.
 • Bygge lagånden i vår bedrift ved å delta på Bygg Reis Deg og vise frem hvem vi er.
 • Øke kompetansen til de ansatte ved å ta de med på seminarer og konferanser i regi av Bygg Reis Deg.
 • Bli oppdatert på nyheter innen min bransje.
 • Bli oppdatert på nyheter i byggenæringen.
 • Få enda mer motiverte medarbeidere fordi de deltar på byggenæringens viktigste møteplass og tilegner seg kunnskap fra andre i samme næring.

MERKEVAREBYGGING

 • Vise hva vår merkevare står for.
 • Vise at vi er en viktig aktør i byggenæringen.
 • Bidra til å bygge omdømme for byggenæringen og vise frem våre beste prosjekter.
 • Få frem både bedriften, menneskene og produktene som til sammen er vår merkevare.
 • Posisjonere oss i forhold til våre konkurrenter.

KAMPANJER

 • Teste ut nye produkter.
 • Underbygge andre kampanjer med tilstedeværelse på Bygg Reis Deg.
 • Lansere nye produkter eller produktlinjer.
 • Lansere nye tjenester.
 • Sørge for å få omtale om mine nye produkter eller tjenester via Bygg Reis Deg sine PR aktiviteter og på egen stand.

DELTAGELSE PÅ ARRANGEMENTER

 • Invitere ansatte med på Bygg Reis Deg sine arrangementer.
 • Invitere kunder og andre interessenter med på egne og Bygg Reis Deg sine arrangementer.

SALG

 • Økt salg ved å invitere eksisterende og nye kunder til vår stand.
 • Økt salg ved å treffe nye kunder.
 • Knytte kontakter med andre i samme bransje.
 • Knytte kontakter med andre i samme næring.
 • Få oversikt over hvem som er mine konkurrenter.
 • Bygge nettverk med våre kunder og konkurrenter.

HVEM ER VÅRE BESØKENDE

19 % håndverkere
14 % entreprenører
13 % privatpersoner
13 % privat ansatte
8 % konsulenter
8% undervisning
6 % byggherrer
6 % produsenter
4 % offentlige ansatte
4 % arkitekter / rådg. ingeniører
3 % private innkjøpere