Hanne Rønneberg Ble Tildelt Byggenæringens Ærespris 2021

Hanne Rønneberg ble tildelt Byggenæringens Ærespris 2021

Hanne Rønneberg fikk tildelt Byggenæringens Ærespris 2021 under åpningen av Bygg Reis Deg sin 29.messe den 19.oktober 2021.

Det er styret i Bygg Reis Deg som hvert år deler ut Byggenæringens Ærespris til en person som har gjort noe ekstraordinært bra over tid, og som fremmer og bidrar til positiv utvikling for byggenæringen i Norge. De to siste årene har prisen gått til Kjetil Trædal Thorsen (2019) og Tore Thorstensen (2020) og i 2021 ble det sivilingeniør Hanne Rønneberg som fikk tildelt Byggenæringens Ærespris.

Hun har blant annet vært Teknisk sjef i Norbetong og medlem av konsernledelsen i Skanska konsernet – et av verdens største globale entreprenørselskaper. Med base i Stockholm ledet hun blant annet en tid Skanskas globale grønne satsninger.

I 2009 begynte hun i Sintef Byggforsk som konserndirektør. I de neste 11 årene var hun instrumental for utviklingen av det som siden 2019 heter Sintef Community. Et internasjonalt
leden de forskningsinstitutt og kunnskapsformidler for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur.

Prisvinneren har vært en sterk leder og bidragsyter til å realisere Sintefs samfunnsoppdrag «Teknologi for et bedre samfunn».

Hun har hatt en rekke verv av stor betydning for utviklingen av forskning som leder av fagstyrer i Norges forskningsråd, medlem av NHOs klimapanel og det regjeringsoppnevnte Strategisk råd for miljøteknologi.

Hun har også innehatt en rekke tillitsverv i byggenæringen blant annet som styreleder i Entreprenørforeningen og Norsk Betongforening og i styret til Multikonsult og Undervisningsbygg KF.

Æresprisvinneren har betydelig internasjonal ledererfaring fra byggenæringen, og har vist forbilledlig lederskap og vilje til å dele av sin kunnskap i sine ulike roller og verv

Hun har utmerket seg og vært en pådriver innen fagområder som har stor betydning både for Norge og resten av verden. Vinneren er en svært faglig dyktig og en anerkjent og høyt respektert person som har gått foran i kampen om et større mangfold i byggenæringen.

Styret i Bygg Reis Deg ønsker med denne utdelingen å hedre henne og takke for hennes ekstraordinære innsats og resultater for byggenæringen og for samfunnsutviklingen.

Se vår samtale med Hanne Rønneberg her: