Zero Glava Artikkel

GLAVA® og ZERO samarbeider om å gjøre byggebransjen grønnere

Energieffektivisering, gjenbruk av bygg og byggevarer, nye klimakrav i teknisk forskrift og kunnskapsdeling er blant sakene de skal jobbe med.

– ZERO kan utfordre oss på de ambisiøse målene vi selv har satt oss både for egne utslippskutt og det å gå foran for å gjøre byggenæringen grønnere. De skal få «slippe til» på alle nivå i organisasjonen, slik at vi både øker kompetansen og bidrar til å styrke engasjementet for bærekraft. Og så er jeg helt sikker på at vi også får noen nye ideer, sier administrerende direktør Lars Gaustad i GLAVA®

I tillegg vil GLAVA® og ZERO ta felles tak i noen overordnede problemstillinger for byggenæringen generelt og byggevarer spesielt. Sammen skal de blant annet jobbe med klimakrav i teknisk forskrift og hvordan man kan få fart på energioppgradering av eksisterende bygg, noe som ble trukket fram som et satsingsområde i det nylig inngåtte budsjettforliket mellom regjeringen og SV.

– Vi trenger mye mer fornybar kraft fremover for å kutte utslipp og skape ny grønn industri. Da er det avgjørende at vi kan frigjøre energi brukt i eksisterende bygningsmasse. For å få til det, må vi tenke nytt og kreativt på hvordan innrette virkemidler for å utløse det store potensialet som ligger i energieffektivisering, sier Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO.

GLAVA® og Zero vil også se på hvordan erfaringer fra enkeltprosjekter kan brukes til å stimulere utslippskutt på tvers av sektorer. Et eksempel er elektrifiseringen av Gyprocs anlegg i Fredrikstad, der man ved å erstatte LNG-gass kutter nesten 24.000 årlige tonn CO2.

Det som blir verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk skal stå ferdig på nyåret 2023, og vil gi relevante erfaringer andre industriaktører kan dra nytte av.

– Fremover er det mye industri som skal elektrifisere sin produksjon. Da er det nyttig å lære av de første prosjektene. Tilgang på nok kraft og nettkapasitet er sentrale barrierer for flere prosjekter som vi må løse for å få til økt elektrifisering av samfunnet, sier Aasland

Vi gratulerer GLAVA®  og Zero med et spennende og viktig samarbeid.

Kontaktpersoner

ZERO: Guro Hauge, fagansvarlig bygg og materialer (mobil: 918 78 318)
GLAVA®: Per Stræde, marketing- og kommunikasjonssjef (mobil: 917 97 613)

Artikkelen er hentet fra glava.no og publisert med samtykke.