Glass Og Fasadeforeningen Drivhus

Drivhus må oppfylle krav til sikkerhet

Fra en rekke tilbydere presenteres drivhus på en måte som etterlater en forståelse om at man kan oppholde seg i og bruke dem som om det var et hvilket som helst oppholdsrom i bygg. Skal de det så må de også oppfylle byggeforskriftens krav til konstruksjonssikkerhet sier vår utstiller Glass og Fasadeforeningen.

Fra en rekke tilbydere presenteres drivhus på en måte som etterlater en forståelse om at man kan oppholde seg i og bruke dem som om det var et hvilket som helst oppholdsrom i bygg. Skal de det så må de også oppfylle byggeforskriftens krav til konstruksjonssikkerhet sier vår utstiller Glass og Fasadeforeningen.

Foto: Glass og Fasadeforeningen

Våren 2021 ba Glass og Fasadeforening Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) vurdere om drivhus oppfyller kravene i forskriftene og lovverket. Nå har direktoratet innført tilsyn med produsenter og leverandører av drivhus for å be om dokumentasjon på at produktene oppfyller krav til sikkerhet.

Etterspørsel etter drivhus som et rimelig alternativ til hagestuer har eksplodert de siste årene. Som følge av etterspørselen har markedsføringen blitt stadig mer offensiv. Foreningen har fulgt utviklingen og lenge uttrykt bekymring om drivhus markedsføres for bruk og opphold utover hva de er konstruert og dimensjonert for.

LES OGSÅ: Drivhus er ikke et oppholdsrom uten at det er dimensjonert for det

– Vi er glade for at myndighetene nå ser nærmere på hvilke bruksområder tilbydere mener drivhus er egnet til. Vi mener at drivhus som markedsføres for opphold skal oppfylle krav i byggteknisk forskrift (TEK17), selv om det ikke er søknadspliktig å sette dem opp, jf. Kapittel 4 i Byggesakforskriften. Bestemmelser i TEK17 innebærer at det stilles krav til glasstyper og konstruksjonens evne til å oppta snø- og vindlaster og generelt etterkomme kravet om at personer og husdyr skal sikres mot skade i byggverk. DiBK skal nå etterprøve om drivhus som selges i det norske markedet har tilstrekkelig konstruksjonssikkerhet, sier Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen.

Når en privatperson ønsker å kjøpe en byggevare, påligger det vedkommende selv stille selger spørsmål om produktets egenskaper. Selger på sin side må kunne dokumentere at egenskaper oppfyller minstekravene i forskriftene og lovverket. Problemet er at privatpersoner kan ha begrenset kunnskap omlovverk og forskrifter, og handler gjerne i den tro at det som tilbys er lov å kjøpe og dermed lov å bruke.

DiBK skriver på sine nyhetssider at produsenter og selgere av drivhus vil motta et brev hvor de blant annet blir bedt om å dokumentere at bærekonstruksjoner i drivhusene har CE-merke. Dette merket er en garanti for at alle EUs direktiver som omhandler sikkerhet, er oppfylt. I tillegg skal de også kunne vise til en såkalt ytelseserklæring, som sier noe om egenskapene til bærekonstruksjonene. I tillegg etterspør direktoratet også bruksanvisninger for byggevarene, slik at man sikrer seg at forbrukere bruker materialene på rett vis.

Mer informasjon kan du få fra Harald Aase på tlf 95084298 eller e-post: [email protected]