Wilhelmsen Søgne Dsc7649 1 2 1440x810 1 Pm1yi1g598jw6hcay6mv8jglzwho29eekhx23ewars

Bærekraftige hjem til folket

Bærekraftige hjem blir i økende grad viktig for nordmenn. Bygg Reis Deg har i dag seminarer om hvordan norske husholdninger og nabolag og kan ta vare på kloden så vel som lommeboka.

Noe av det som skjer torsdag 17. oktober

Hvordan ta bærekraftige valg? Kortreiset skreddersøm i tre: Hall D, Scene 3, kl. 12.00 og kl. 16.30
Hvordan velge kortreist, helhetlig skreddersydd med bærekraftig design som virker? Arrangør Made By Wood
 
Team Ingebrigtsen: «Perfekt Samspill med høy PULS», Underholdningsscenen inng. vest, 1300
oppsummerer sesongen. Suksesstrener Gjert Ingebrigtsen og verdens raskeste (norske) brødre, Jacob og Filip, og oppsummerer Team Ingebrigtsens friidrettssesong i samtale med Johannes Rasmussen, markedsdirektør i NorDan Gruppen. Hvordan kan man planlegge for nye høyder? Hvordan opprettholde fokus når alle vil ha en bit av deg? Gjør deg klar for 30 minutter med unik innsikt i hvordan individuelle verdensprestasjoner blir til i fellesskap. Gratis adgang ved å registrere seg på www.byggreisdeg.no eller ved inngangen.

Sosial boligbygging; Scene 1, Hall A, 11.30
Boligbygg KF hadde et nedslitt boligkompleks på Skullerud. Forsøpling, utfordringer med beboermiljø, tagging og naboklager var en del av hverdagen. Hør hvordan komplekset ble fornyet på en innovativ måte, skapte stolthet. Naboklagene har opphørt og og avfallsproblemet er borte.
 
Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, Scene 4, Hall E, kl. 11.30
DOGA har i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlig og private aktører utarbeidet et nasjonalt smartby-veikart.
 
Menneskets sanser – vår aller viktigste sikringsform, Scene 4, Hall E, kl. 17.00
Balansekunstner Eskil Rønningsbakken forteller om viktigheten av å ha hodet med seg inn i hver situasjon, og ikke stole blindt på fysiske barrierer og tekniske hjelpemidler.
 
En byggenæring i loop – Sirkulærøkonomi som redskap for økt bærekraft, Scene, 4 Hall E kl 12.00
Hvordan får vi et sirkulært samfunn? Standard Norge inviterer.
 
Jenter i rør- bransjen: Scene 1  Hall A kl 12.30
Ingeborg- nettverket samler til inspirasjonsdag for alle som heier på mangfold i næringen. Deltakere; Øystein Dørum (NHO), verdensmester Kari Schibevaag, Kristine Hofer Næss (ODA- nettverket) og leder av Ingeborg-nettverket.

Grønn finansiering av private og profesjonelle prosjekter: Scene 1, Hall A kl. 17.30
Rimelige lån for de som velger mer miljøvennlige løsninger. Energi- og miljørådgiver Emma K Thylander og Knut Oscar Fleten, administrerende direktør i Sparebank 1 Hallingdal & Valdres
 
Verdens beste byggemateriale;  Scene 3, Hall D kl. 11.30
Bergene Holm utvikler nye produkter og ser tidlig trender. Hvordan sørger de for at industri og forbrukere velger miljøvennlige materialer i tre?
 
Lyddoktor Halvor Berg: Hørte ikke – kan du gjenta?  Scene 3, Hall: D kl. 14.30-15.00
Dårlig lydmiljø gjør oss trøtte, stressa og ukonsentrerte på jobb. I verste fall kan du bli  syk. Gevinsten av å prioritere lyd og akustikk er høy. Arrangør: Glava
 
Bærekraft – byggevarer er en del av løsningen, Scene 3, Hall D kl. 16.00-16.30
Hvordan oppfyller du miljøkrav fra byggherre og bidrar til det grønne skiftet?
 
Helt i FRONT på rehabilitering,  Scene 3, Hall D kl. 17.30
Det er mye å spare på energieffektivisering, både for miljøet og strømregninga. I håp om at nordmenn velger å energioppgradere eldre bygg, jobber de hardt for å finne den nye og geniale løsningen. Arrangør: Glava
 
Fullt program her: https://www.byggreisdeg.no/program-2019/