F2 Bad6 Scaled Q19u9ccbc2qd5gebozty823ii6a7caqd3xzn0mtll4

Avtrekk fra bad uten yttervegg: Lunos Silvento klarer jobben 

Baderomsvifter er, med svært få unntak, konstruert for å kaste luft rett ut gjennom veggen. Når våtrommet ligger inne i bygningen kommer de til kort. Det er det ikke alle som kjenner til.

Det er enkelt å fjerne høy luftfuktighet når badet ligger til en yttervegg. Er badet inne i bygningen, må luften transporteres gjennom meterlange kanaler. Da kreves effektive vifter som er utviklet for å klare jobben. 

Tradisjonelle baderomsvifter er konstruert for å skyve luft rett gjennom veggen. Det er kort avstand og ingen bend. Her fungerer de fleste aksialvifter bra. Slike finnes i mange varianter i de fleste byggevare- og baderomsbutikker.  

Når badet er inne i bygget 

Mange bad, toalett og andre våtrom ligger inne i bygget. Da er utfordringene større om en skal unngå høy luftfuktighet som kondenserer på speil og andre overflater. Når avkastluften skal føres opp og over tak eller gjennom tilstøtende rom til yttervegg, kreves en trykksterk ventilator. Enkle baderomsvifter er ikke sterke nok.  

Dårlig avtrekk fra våtrom gir skader 

Fjernes ikke fukten, øker risikoen for råte og skadelig muggsopp. Det kan også føre til helseplager. I eldre og utette boliger var det vanlig med naturlig oppdrift over tak, men moderne og rehabiliterte hus er bedre isolert. Med regelmessig dusjing og tørk av tøy er det behov for å bli kvitt fuktig luft raskt og effektivt. Da er det nødvendig med mekanisk avtrekk. Ideelt bør avtrekksventilatoren plasseres i nærheten av dusjsonen hvor dampproduksjonen er høy.  

  • Med en effektiv og behovsstyrt avtrekksvifte reduseres varmetapet i boligen. Energiforbruket blir lavere og oppvarmingskostnadene reduseres.  

Markedets mest trykksterke 

Silvento er godkjent for montering i sone 1 og kan felles inn i himling eller vegg nær dusjen hvor avtrekksbehovet er størst. 

  • LUNOS Silvento er utviklet for å transportere luft gjennom lange kanaler over flere etasjer i boligblokker, forteller Morten Storegjerde i Lavenergisystemer. Den trykksterke tyske baderomsviften har vært produsert i flere tiår. Nåværende modell er en videreutviklet versjon. 

Det er ikke bare fukt som skal bort. Også uønsket lukt skal fjernes. Har avtrekksviften bevegelsessensor, unngår man å kaste ut mer oppvarmet luft enn nødvendig. 

Lunos Silvento

Energieffektiv og stillegående avtrekksventilator for montasje i bad og våtrom. Trykksterk radialvifte med ec motor og kapasitet opp til 90 m3/h. 230 Volt driftsspenning. Fuktsensor eller VOC-sensor gir trinnløs regulering som også fjerner restfuktighet. Helautomatisk drift uten behov for manuell bryter. Tilbakeslagsventil hindrer luktsmitte og kaldras. Monteres i vegg eller i himling. Egnet for ettermontering. 

Les mer om Bygg Reis Deg utstiller Lavenergisystemer og Silvento HER