Skjermbilde 2023 01 24 Kl. 15.59.17 E1674572399355 Q14ztqy7agfvwjux43tm06wtr7lqvg6feu6pnbn0co

Avtale sikrer gjenvinning av bygningsglass

Glass og Fasadeforeningen og Norsk Gjenvinning har inngått en ny samarbeidsavtale. Den unike avtalen skal hjelpe foreningens medlemsbedrifter med trygg avfallshåndtering, og legge til rette for øket gjenvinning av bygningsglass.

Direktør Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen og markedssjef i Norsk Gjenvinning Morten Frøid med håndfuller verdifull råvare til bruk i for eksempel glassvattproduksjon. Felles målsetting er å samle inn flere tusen tonn av denne råvaren. Foto: Adam Stirling/Glass & Fasade

Glass og fasadebransjens kjernematerialer glass, aluminium og stål er 100% gjenvinnbare.  

Bygningsglass fra renovering og rivning samt avskjær fra glassproduksjon er en attraktiv råvare når det kan gjenvinnes til nytt bygningsglass eller for eksempel til glassvatt. 

– Vi og våre medlemsbedrifter arbeider med gjenvinning av materialer på flere områder. Avtalen med Norsk Gjenvinning har som målsetting å sikre at mengden bygningsglass som havner på deponi reduseres og gjenvinning øker. Samtidig skal vi bidra til at våre medlemsbedrifter kan få en helhetlig avfallshåndtering, i tråd med egne ambisjoner og krav fra kunder og myndigheter. Vi vil få ut mer av vårt sirkulærøkonomiske potensiale gjennom denne avtalen, sier Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen. 

Mangeårig arbeid 

Glass og Fasadeforeningen og Norsk Gjenvinning har samarbeidet gjennom flere år. Pilotprosjektene Grieghallen og Grev Wedels Plass 9 er eksempler som viser bærekraft i praksis. Nå er en ny nasjonal avtale for alle deler av bransjen på plass.  

– Tettere samarbeid med aktører som Glass og Fasadeforeningen er et viktig steg i arbeidet mot en mer sirkulær økonomi. Som eksperter innenfor sitt område gir forening og medlemsbedrifter oss unik innsikt i hvordan verdikjeden for glass kan videreutvikles og forbedres. Sammen skaper vi nye verdier og bidrar til en mer bærekraftig og sirkulær anleggsbransje, sier Andreas Lindstrøm CEO Norsk Gjenvinning AS, EVP NG Group. 

Markedssjef i Norsk Gjenvinning AS, Morten Frøid, følger opp: 

– Vi er svært fornøyde med at vi nå får et sterkere samarbeid med Glass og Fasadeforeningen. Gjennom avtalen kommer vi tettere på en rekke bedrifter. Sammen står vi sterkere – både i møte med nye markeder og i arbeidet med å videreutvikle verdikjeden for glass, sier han.

Krav til avfallshåndtering

Avtalen som er inngått mellom foreningen, på vegne av GFs medlemsbedriftene, og Norsk Gjenvinning, handler om renovasjon, gjenvinning, industritjenester, sikkerhetstjenester, datafangst, farlig avfall, rådgivning, kurs og opplæring. Per Henning Graff er prosjektleder i foreningen, med spesielt ansvar for avfallshåndtering. 

– Gjennom mange år har vi jobbet tett med Ronny Andresen i Norsk Gjenvinning om retur av glass for gjenvinning. Den tidligere samarbeidsavtalen var moden for revisjon. Ikke minst med utvidelse og større søkelys på materialgjenvinning og priser. Våre medlemsbedrifter, spesielt i Bergensområdet, har nemlig over tid gitt oss signaler om høye priser for å kvitte seg med avfall, som egentlig er en ressurs. I sammen med NG tror vi at vi har kommet et godt stykke på vei for å møte behovet fra disse medlemmene om et bedre tilrettelagt system for innsamling og retur til gjenvinning.  Fortsatt er virkeligheten slik at det blir differensierte priser avhengig av regioner og transportavstander.  

– Vi vet at denne nye samarbeidsavtalen er etterspurt, og vi vet at medlemmene i GF ønsker å kunne dokumentere at de er tilsluttet en avtale som legger opp til økt materialgjenvinning, sier Per Henning Graff.