Microsoftteams Image 1

7 Analytics vant Byggenæringens Innovasjonspris

Imponerte juryen med sin nye løsning for modellering av overvann.

Det digitale verktøyet Flomkuben gjør det mulig å redusere antall skader på boliger, infrastruktur og mennesker knyttet til vann. Den dynamiske og nettbaserte løsningen lar brukerne plassere tenkt bebyggelse og blågrønne tiltak – og se hvordan vannet vil oppføre seg kun på minutter.

Prisen ble delt ut under Bygg Reis Deg-messen på Norges Varemesse i Lillestrøm fredag.

Ifølge Direktoratet for Byggkvalitet vil økt presisjon i overvannsplaner kunne føre til at 90 % av skadene unngås i fremtiden. Dette vil også ha en stor positiv klimaeffekt.

Juryleder, administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, sier at Flomkuben har et stort internasjonalt potensiale for å løse klimamessige utfordringer.

– I en verden med stadig varmere og våtere klima, kan årets vinner bidra til å avverge potensielle flomfarer i tettbygde strøk både i et lokalt og globalt perspektiv. Juryen er veldig imponert over hva teamet bak har fått til, og gratulerer 7 Analytics som vinnere av Byggenæringens Innovasjonspris 2021.

Chief Commercial Officer i 7 Analytics, Jonas Aas Torland, tok imot prisen på vegne av vinnerne.

– Vi har mange å takke, fordi vi har et sinnsykt team som vi jobber sammen med. Vi er også glade for de som har hatt troen på oss siden begynnelsen, og vi gleder oss til å fortsette utviklingen. Dette er starten på en lang reise.

Torland sier at for hver krone investert i håndtering av overvann vil man kunne spare 25 kroner. Gevinsten kommer fra skader som ikke oppstår.

Selskapet ser derfor store muligheter internasjonalt for den norske løsningen.

–Overvann er ikke et lokalt fenomen. Det er et globalt anliggende som i økende grad vil bli inkludert i planarbeid også utenfor Norge. At et slikt verktøy utvikles her i Norge, i hard konkurranse mot store internasjonale programvarer med millioner av brukere, gir norske aktører en stor fordel i tiden som kommer, sier  han.

Juryen i årets konkurranse har bestått av:
  • Administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal.
  • Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland.
  • Head of the Bioeconomy Sceme Specialist Bioeconomy, forestry and building industry i Innovasjon Norge, Krister Moen.
  • Bærekraftrådgiver i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner.
  • Administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik
  • Teknisk sjef i Byggevareindustrien, Trine Dyrstad Pettersen