Hente

Vi inspirerer til miljøvennlige valg

Hente deltar som utstiller på Bygg Reis Deg med en klar visjon om å fremme bærekraft og elektrifisering i transport- og byggebransjen. Birk Ottestad, daglig leder i Hente er klar for å bygge gode relasjoner i bransjen.

“Målet vårt er ikke bare å vokse, men også å inspirere flere til å gjøre miljøvennlige valg både når det gjelder transport og avfallshåndtering. Med våre helelektriske avfallshåndteringstjenester tilbyr vi et grønt og kostnadseffektivt alternativ. Vi ser frem til å utvide nettverket vårt og bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid for bransjen”, sier Ottestad.

Hente har klare bærekraftsmål, og jobber aktivt for å nå dem. Birk løfter frem viktigheten av effektiv avfallshåndtering, reduksjon av forurensning og bevaring av ressurser. “Med våre helelektriske avfallshåndteringstjenester bidrar vi til å redusere forurensningen fra transport, og vi fokuserer på en ansvarlig og bærekraftig håndtering av avfallet”, forklarer Ottestad.

Hente henter avfall hjemme hos folk

Hente jobber også med å øke materialgjenvinning, både fra byggebransjen og fra privatpersoner, ved å kontinuerlig utforske hvordan avfall kan få et nytt liv i bygg- og anleggssektoren.

Ottestad erkjenner at de ikke har den mest spektakulære standen i år, men garanterer at folkene og samtalene er av høy kvalitet. Hente vil vise seg frem ute, sammen med en av deres elektriske kranbiler. “Vi gleder oss til å høre resten av bransjen tenker om avfallsløsninger og hvordan vi kan hjelpe hverandre videre”, sier Birk Ottestad og lover samtidig varm kaffe i høstkulden.

Besøk Hente på Bygg Reis Deg 2023, 18.-21. oktober.