Rockwool Ovn Www Pm1yhzkgvkhbj9f195tm3jxot4qxmv6xw8m34uz348

Verdens største elektriske smelteovn for produksjon av steinull reduserer avfallet fra egen produksjon med opptil 99%

ROCKWOOL i Moss har utviklet en ny elektrisk smelteovn for produksjon av steinull. Ovnen reduserer de direkte CO2 – utslippene fra fabrikken i Moss med 80 prosent, og åpner for resirkulering av brukt steinull fra byggeplasser i Norge.

Byggesektoren bidrar til en stor andel av verdens CO2-utslipp og avfall. Bare i Norge står byggesektoren for 1,5 millioner tonn med avfall hvert år.

–Vår nyutviklede elektriske smelteteknologi er et eksempel på hvordan industrien kan redusere eget klima- og miljøavtrykk betydelig, sier Hans Joachim Motzfeldt, Samfunns- og myndighetskontakt og byggteknisk rådgiver i ROCKWOOL.  

–Teknologien er som et stort kinderegg, den reduserer direkte CO2-utslipp fra fabrikken, den reduserer Moss kommune sine utslipp med ca. 15%, og den gir kundene et produkt med mye lavere klimaavtrykk. I tillegg åpner teknologien for en sirkulær produksjon som reduserer eget avfall betydelig og som gjør det mulig å materialgjenvinne ROCKWOOL om og om igjen.. Per i dag er vi ikke kjent med at andre mineralullprodusenter kan oppnå tilsvarende.

Arbeidet med prosjektet startet i 2017 og selve oppstarten var i desember 2020. Engineering og design er foretatt av egne ingeniører i ROCKWOOL konsernet. Den totale investeringen utgjør over 450 MNOK hvorav Enova har støttet prosjektet med i overkant av 100 MNOK. I 2019 vant prosjektet Næringslivets klimapris, som deles ut av ZERO hvert år. I 2020 vant prosjektet Mosseregionens næringslivspris.

– Som verdens største produsent av steinull, har teknologien stort spredningspotensial innenfor vårt eget selskap. Det var en ny milepæl da RW-Group allerede den 21. juni i år besluttet at det nå skal bygges en ny elektrisk smelteovn i Nord-Frankrike basert på samme teknologiplattform. Teknologien som er utviklet i Moss er i full drift og de positive erfaringene vi har høstet så langt, var avgjørende for konsernets beslutning rett før sommeren. I tillegg er det kjent at vår smelteovnsteknologi har trigget konkurrenter til å starte egen teknologiutvikling for å oppnå en mer bærekraftig produksjon.

I ROCKWOOL har utvikling av nye og mer bærekraftige smelteteknologier høy prioritet. ROCKWOOL har løftet sitt arbeid med bærekraft helt øverst på sin egen agenda nå. Miljøet vil på lengre sikt vinne på utviklingen som er i gang, sier Motzfeldt.

Hans Joachim Motzfeldt skal presentere verdens største elektriske smelteovn

Vil du oppleve presentasjonen deres er du velkommen til Byggenæringens Innovasjonskonferanse, fredag 22.oktober kl 10.00 – 12.00 i konferansesalen i hall A i Norges Varemesse på Lillestrøm.

Meld deg på her

Kandidat til «Byggenæringens Innvoasjonspris 2021»

ROCKWOOL er en av ni finalister som kjemper om Byggenæringens Innovasjonspris 2021, som deles ut i forbindelse med Bygg Reis Deg 20-23. oktober på Norges Varemesse i Lillestrøm

Juryleder, administrerende direktor i DOGA, Tor Inge Hjemdal, sier juryen i år har lagt vekt på kandidater som kan vise til en klimaeffekt- eller bidrar til økt søkelys på sirkulær økonomi:

– Det er svært moro at det er så mye innovasjon som foregår i alle leddene i næringa: fra produktutvikling, prosjektering, produksjon, til ferdige bygg. Juryen merker også at bærekraft har blitt en selvfølge for næringa der alle kandidatene på ulikt vis synliggjør mulighetene for en mer bærekraftig fremtid sier Hjemdal.

Juryen i årets konkurranse består av:

  • Administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal.
  • Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland.
  • Head of the Bioeconomy Sceme Specialist Bioeconomy, forestry and building industry i Innovasjon Norge, Krister Moen.
  • Bærekraftradgiver i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner.
  • Administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik
  • Teknisk sjef i Byggevareindustrien, Trine Dyrstad Pettersen.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for

byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Les mer om Bygg Reis Deg AS her