Gunnar Glavin Nybø

Velkommen til Bygg Reis Deg 2023

Tidene forandrer seg, verden går fremover, utvikler seg, fornyer seg og siden 1954 har Bygg Reis Deg utviklet seg med den. I år inviterer vi til den 7. utgaven av Det Norske Byggemøtet og den 30. Bygg Reis Deg messen. Våre møteplasser har vært der i opp- og nedturer. Vi har vært der for å fremsnakke de beste løsningene for bygg, bolig og eiendomsutvikling slik at vi stadig kan forbedre både byggeprosesser- og byggeprosjekter.

Nå gjelder det mer enn noen gang at vi får frem at byggenæringen er en del av løsningen mot våre felles mål i 2030. Vi må slutte å prate og begynne å handle. Det gjelder hver enkelt bransje, bedrift og person.

I år har vi samlet over 350 utstillere fra 15 ulike land. De gleder seg til å dele sin kunnskap med de besøkende. Utstillerne har forberedt over 50 ulike seminarinnlegg og vi i Bygg Reis Deg har utviklet en lederkonferanse i tre deler. Samlet sett blir dette et lite univers av nyttig kunnskap for alle som er delaktig i et byggeprosjekt.

Vår misjon er å samle bygg interessert publikum og profesjonelle aktører som er på jakt etter kunnskap som kan øke deres konkurransekraft. Hos oss får du vite om det siste først. I år setter vi søkelys på å gi gode råd om hvordan man kan spare strøm. For hvis vi kan spare strøm i eksisterende bygg- og boliger kan vi frigjøre kapasitet til andre områder og bidra til en bedre energiforsyning. Enten det er passive tiltak som å etterisolere eller bytte ut vinduer og dører eller mer aktive tiltak som jordvarme, solceller eller varmepumper, du finner de gode rådgiverne hos oss.

Vi skal sørge for at alle som har en bolig skal være forberedt på nye krav og får tips om hvordan man kan bevare og tilpasse sin egen bolig til morgendagens krav og behov.

Byggenæringen omtales ofte som en hovedårsak til klimautslipp, sløsing av ressurser og høyt energiforbruk. Men, nå forstår flere og flere at vi også er en del av løsningen på disse utfordringene.  Vi skal vise vei inn i fremtiden og lover at de som deltar hos oss skal få følelsen av å ligge ett skritt foran utviklingen.  

Som leder av det viktigste utstillingsvinduet for byggenæringen er jeg spesielt stolt over å kunne presentere 8 verdige kandidater til Byggenæringens Innovasjonspris 2023. I denne konkurransen har vi de tre siste messene mottatt nærmere 150 ulike kandidater som har alle har bidratt med nyttige innovasjoner. Konkurransen bekrefter at det er mange som bidra både til utvikling av eksiterende produkter og tjenester og kommer med helt nye løsninger for en mer bærekraftig norsk byggenæring. Vi gleder oss til å presentere årets vinner, fredag 20.oktober.

Jeg har en drøm om at de profesjonelle aktørene skal bli enda bedre rådgivere og jobbe enda bedre sammen, på tvers av yrker og bransjer i verdikjeden. Jeg har en drøm om at alle som eier et bygg eller en bolig skal få de gode rådene som gjør at de settes i stand til å øke verdien og at levetiden øker. Jeg har en drøm om at vi sammen skal ta bedre vare på de ressursene vi har og griper mulighetene til å jobbe skikkeligere, smartere og modigere.

Sammen mot felles mål – sammen mot 2030.