A7305711 Hdr

Veileder for valg av lydisolerende glass

Glass og Fasadeforeningen er ute med en rykende fersk veileder. Veilederen har som formål å belyse valg av innvendig skillekonstruksjoner med glass ut ifra definerte lydkrav, men like viktig å tilfredsstille kravet til personsikkerhet.

– «Veileder for valg av lydisolerende glass til systemvegger» skal bidra til å øke kompetansen blant alle aktører i systeminnredning-bransjen. I tillegg gir vi innkjøpsleddet et bedre grunnlag for å ta riktig valg av systemveggleverandør med hensyn til krav til lydisolasjon på glassvegger, sier prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen.

Byggteknisk forskrift (TEK 17*) sier at lydforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek.

Foto: Glass og Fasadeforeningen

Krav til lydforhold gjelder ut fra forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper.

– Vi mennesker oppholder oss i ulike miljøer. Alle rom bør ha god akustikk tilpasset hvilken bruk rommet er ment for. For å oppnå gode lydforhold må man kjenne egenskapene til konstruksjoner og de enkelte byggematerialer. Vårt materiale er en sentral del av alle miljøer og foreningen har ved flere anledninger fått forespørsel om glasset lydisolerende egenskaper. Spesielt ved bruk i kontorbygg, hvor kravene til hvordan kontor- og møteromslokaler skal utformes og lydisoleres har endret seg. Denne nye veilederen gir nyttige svar under prosjektering av systemvegger i glass, sier Nilssen.

Veilederen inneholder disse hovedpunktene

  • Måleenheter for lyd –
  • Støy – lydteori
  • Støydemping med glass
  • Hva sier Byggteknisk forskrift, TEK 17?
  • Henvisning til riktige standarder
  • Systemvegger
  • Lydmålinger i laboratorium og feltmåling av ferdig glassvegg i kontorland
  • Hvordan velge riktig systemvegg

Sjekk ut  Veileder for valg av lydisolerende glass til systemvegger og andre veileder utgitt av vår utstiller Glass og Fasadeforeningen.