El Bjørn 3

Vår utstiller El-Bjørn gir «power to build the future»

El-Bjørn har utstyrt mennesker og midlertidige arbeidsplasser med rett kraft, lys og klima siden 1954 og vi fortsetter fremover. Bærekraftig og ressursgjerrig energi i rett form, der du behøver den og når du behøver den. Over 60 år med innovasjoner og hardt arbeid har gjort oss til en svært kompetent leverandør av både produkter og systemer. Det handler selvsagt om sikker forsyning av kraft, lys og klima, men også om bærekraft, energibesparelser og lean.

El-Bjørn 1

El-Bjørn finner du her:

Hall E – Stand E01-09A

El-Björn lanserte forretningsområdet ePOLE i 2022 på det svenske markedet. ePOLE fortsetter nå etableringen og vekstreisen gjennom lanseringer i Norge og Finland.

Under varemerket ePOLE driver El-Björn samarbeid, forretningsutvikling av konsepter og leverer tjenester for klima- og energiomstilling til eiendoms-, bygge- og energisektoren. Med et globalt perspektiv og miljøet i fokus er vår misjon å arbeide for et redusert klimaavtrykk. Vi drives av vår overbevisning om at samarbeid, ny teknologi og samlet kunnskap med sirkulære forretningsmodeller er nøkkelen til en trygg omstilling mot en bærekraftig fremtid. Vi utvikler nye, bærekraftige konsepter ved å utfordre nåværende arbeidsmåter for midlertidig bruk på energiområdet. Vi er overbeviste om at ePOLE er en bidragende faktor for en rask og sikker omstilling der vi tar et langsiktig ansvar.

El-Bjørn 2

Våre konsepter er tilpasset for midlertidige behov i eiendoms-, bygge- og energisektoren. Gjennom samarbeid med sertifiserte driftsselskaper samt tredjepartssertifisering av våre energisentraler har vi sikret at vi oppfyller samtlige krav og lover på vårt marked samt EUs økodesignkrav.

Når vi er med tidlig i planleggingsstadiet, kan vi sikre rette energimedier og effektbehov ut fra prosjektets forutsetninger. I tillegg til dette kan vi tilby energi- og klimaberegning med løpende rapportering der dere også har tilgang til vår webportal.

El-Bjørn 3