Stolte vinnere av Byggenæringens Innovasjonspris 2023. Fra venstre: Fabian Utigard, CEO og Co-founder, Mathias Engevik, COO og Co-founder

Ungdommelig pågangsmot premiert med Byggenæringens Innovasjonspris 2023

Kvist Solution og deres løsning «INIT» vinner Byggenæringens Innovasjonspris 2023. Løsningen effektiviserer arbeidet med miljøsertifikater, sikrer et bedre beslutningsgrunnlag og øker muligheten til å imøtekomme miljøkrav i bygg- og byggeprosesser.

“Vi er utrolig stolte over å ha fått denne prisen. Spesielt når vi ser hvor tøff konkurransen har vært. Det føles uvirkelig å få en slik pris også booster det motivasjonen skikkelig for reisen vi skal på videre. Det er nå det begynner!”, sier Fabian Utigard, CEO og Co-founder i Kvist Solutions.

“Det er også et ekstra kick til teamet som utvikler løsningen også, denne prisen er absolutt takket være dem også”, legger Mathias Engevik, COO og Co-founder til.

Stort potensiale for bred anvendelse
Juryen vurdrer at løsningen har et stort potensial til bred anvendelse og bidrar til en mer bærekraftig byggenæring.

“INIT bidrar på en særdeles god måte til å øke hastigheten for den omstillingen alle aktørene i byggenæringa skal gjennom. De har utformet en tjeneste som effektiviserer arbeidet med miljørapportering og samtidig bedrer beslutningsprosesser slik at aktører kan nå miljøkravene. Jeg ser frem til en ytterligere skalering av verktøyet og oppleve de konkrete resultatene i årene fremover”, sier juryleder og adm.dir i DogA, Tor Inge Hjemdal

Juryen påpeker i sin begrunnelse at løsningen vil bidra til en raskere omstilling og sette flere i stand til å øke sine miljøprestasjoner i nye og eksisterende bygg. Kvist Solutions har med ungdommelig pågangsmot ryddet opp i papirjungelen og sørget for at man kan ha datadrevne beslutninger for hele verdikjeden. Løsningen bidrar til økt effektivitet, lønnsomhet og ikke minst betydelige miljøeffekter som vil bidra til å nå våre klimamål raskere.