Enova Etterisolering

Trenger ditt bygg eller bolig å etterisoleres?

Det snakkes mye om hvor energieffektive morgendagens hus skal bli, men fakta er ifølge Solveig Irgens i Enova at 80% av de bygg- og boliger som vi har i Norge i dag vil bestå i 2050.

Det snakkes mye om hvor energieffektive morgendagens hus skal bli, men fakta er ifølge Solveig Irgens i Entro AS at 80% av de bygg- og boliger som vi har i Norge i dag vil bestå i 2050. Det innebærer at mange av oss må utbedre og renovere de husene vi bor i nå for å kunne få et energieffektivt hus i fremtiden. I den anledning kan Enova komme med både tips og støtte til hvordan man gjør dette. Les mer om dette på deres nettsider her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/oppgradere-huset/etterisolering-/

Vår utstiller Bygg og Bevar skriver også om dette i en artikkel på deres nettsider i desember 2020.

Er du på jakt etter hvilken leverandør du skal bruke eller ønsker mer informasjon om etterisolering kan du også studere noen av våre utstillere sine produkter- og løsninger her:

Glava

Etterisolering kan gjøres både utenfra og innenfra. Bygningsteknisk er det en god løsning å isolere utenfra, også fordi det er lettere å gjøre jobben samtidig som huset fortsatt er beboelig. Husk vindsperre. Det er ikke isolasjonen i seg selv som isolerer, men den stillestående luften som oppstår inne i isolasjonen. Det er den viktige årsaken til at vi bruker vindsperre. Les mer her: https://www.glava.no/losninger/etterisolering-av-loft/etterisolering-av-yttervegg-copy

Hunton:

En fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra forsikringsselskapet Fremtind viser at hele 21% av oss planlegger oppussinger og oppgraderinger sommeren 2020. Noe av det beste du kan gjøre for huset eller hytta er sannsynligvis å etterisolere. Det kan være lurt å få tilstanden på din bolig sjekket av en sakkyndig før du setter i gang med etterisolering. Husk at taket er den del av boligen som har størst varmetap og her er det enkelt å gjøre forbedringer. Les mer her: https://www.hunton.no/tips-og-rad/etterisolering/

Rockwool:

Isolering av yttervegger, tak og kalde loft er en enkel, billig og effektiv form for etterisolering. Isolering sikrer en bedre bokomfort uten trekk fra kalde vegger og reduserer utgiftene til oppvarming betraktelig. Les mer her: https://www.rockwool.no/verdt-a-vite/efterisolering/etterisolering-av-loft-yttervegger-og-tak/

Vacunor:

Etterisolering kan gjøre store utslag i boligers komfort og energiforbruk. Dessverre kan etterisolering være utfordrende med konvensjonell isolasjon da man risikerer å miste innvendig areal eller være nødt til å gjøre endringer på fasaden for å oppnå ønsket isolasjonsevne. Les mer her: http://www.vacunor.no/etterisolering-med-vakuumisolasjon/

Paroc:

Paroc produserer isolasjon av steinull, et naturlig holdbart og brannsikkert materiale. Vi tilbyr et komplett sortiment av produkter og løsninger for varme-, brann- og lydisolering av ytterveggertakgulv og grunn, samt bjelkelag og delevegger. Her finner du løsninger for all tradisjonell isolering av bygninger, både for nybygg og oppussing.

Les mer her: https://www.paroc.no/loesninger/byggisolering

Foto: Enova_Etterisolering