Tor Inge Hjemdal Foto Sverre Jarild Scaled

Tor Inge Hjemdal, blir juryleder for Byggenæringens Innovasjonspris 2021

Byggenæringens Innovasjonspris ble etablert av Bygg Reis Deg i 2011. Hensikten var å fremheve innovative firmaer, organisasjoner eller team som bidrar til økt konkurransekraft og verdiskapning i norsk byggenæring. Nå er juryen for årets konkurranse klar og juryleder blir administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.

Norsk byggenæring er i stadig utvikling og hver dag jobber dyktige medarbeidere med å forbedre produkter og prosesser. Byggenæringens Innovasjonspris er etablert som en konkurranse hvor man ønsker å fremheve de gode og innovative løsningene som kan utvikle næringen i positiv retning. Nå er juryen klar og snart lanseres årets konkurranse.

Årets juryleder blir, administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal. Hjemdal er utdannet sivilarkitekt fra NTNU, med utdanning innen arkitektur og urbanisme fra Illinois Institute of Technology i Chicago og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo samt innovasjon og ledelse fra Haas business school ved Berkeley. Hjemdal brenner for utvikling av byggenæringen og sier følgende om årets prisutdeling:

Dette er en veldig viktig og ikke minst gjev pris. Noe både antall deltagere og de innovative løsningene som har blitt sendt inn tidligere år viser. Prisen bidrar til å vise frem at byggenæringa er av de mest innovative og både vil og kan bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn. Jeg ser virkelig frem til å lede en meget kompetent jury og til å se alle de nyskapende løsningene som utvikles i næringa, avslutter Tor Inge Hjemdal.

Ny i årets jury er Krister Moen fra Innovasjon Norge.

Krister Moen

Jeg takket ja til å være del av juryen til Byggenæringens innovasjonspris fordi jeg brenner for bærekraftige innovasjoner i denne viktige næringen for Norges sier Moen. Med min innsikt i næringen så vet jeg at her finnes det gull: Dyktige folk i næringen står på hver dag for å omgjøre ideer til lønnsomme og bærekraftige produkter og tjenester. De beste må vi vise frem slik at de kan være forbilder for alle avslutter Moen.

Deltagere i juryen er:

Administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal. Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland. Head of the Bioeconomy Sceme Specialist Bioeconomy, forestry and building industry i Innovasjon Norge, Krister Moen. Bærekraftrådgiver i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner. Administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik og teknisk sjef i Byggevareindustrien, Trine Dyrstad Pettersen.

Følgende kandidater blir invitert til å presentere seg for publikum under Byggenæringens Innovasjonskonferanse fredag 22.oktober på Norges Varemesse i Lillestrøm. Listet opp i tilfeldig rekkefølge:

  • Asplan Viak med kandidaten «AV Ombruk»
  • Drammen Kommune ved Drammen Eiendom KF med kandidaten «Bygningskompleks som produserer sommervarme for vinterbruk. (Geotermos)»
  • 7Analytics med kandidaten «Flomkuben»
  • Gilje Tre AS med kandidaten «Flyt 2021»
  • Entra ASA med kandidaten «Kristian Augustgt 13»
  • Rambøll Norge AS med kandidaten «Rehub»
  • Vartdal Plastindustri AS med kandidaten «Vartdal Ringmur Loop»
  • AS Rockwool med kandidaten «Verdens største elektriske smelteovn for produksjon av steinull»
  • Termowood AS / MADE as med kandidaten TewoFlex