Nordan 2021

Hvem blir årets beste stand?

Det er mange som gjør sitt beste for å lykkes som utstiller på Bygg Reis Deg. Her kan du få noen tips om hvordan man kan lykkes og hvilke kriterier som gjelder for å få utmerkelsen årets beste stand og årets beste digitale stand.

Hvorfor delta på messe?
 • En gylden mulighet til å vise seg fra sin beste side
 • Ekstremt relevant publikum + kunder + samarbeidspartnere + presse
Hvordan skape oppmerksomhet
 • Selvgjort er velgjort – demo stand og en god plan
 • Bruk alle flatene og mulighetene
 • Alt bør henge sammen: Brand – Butikk – Personal – Stand og kommunikasjon
Hvordan husker vi at vi har besøkt akkurat deg?
 • Kodak moment
 • Giveaways
 • Interaktivitet
 • Ice-breakers
 • Riktig bemanning 
 • Entusiasme og energi
 • Folk samler folk – Look Busy
 • Bruk standen og messeområdet til møter
 • Oppsøkende virksomhet på messen
 • Gå rundt – være positiv og gjenkjennelig
 • Bruk messen. Formelt vs. uformelt. Kan viske ut tradisjonelle møterom og kontorer
 • Få kundene til å bruke tid sammen med deg. Kunder vs. ambassadører.
 • Oppfølging av kunder
 • Ta bilde med dem på standen. Gi de et minne fra messen.
 • Ledelsen må være med på messen
 • Merkevaren frontes av ledelsen – da bør man være der det skjer
 • Vårt messeteam: Ledelsen – Selgere – Marketing
 • Messer er avgrenset areal og tid. Man må skinne hele tiden.
 • God planlegging. Samkjørt messeteam + timeplan.
 • Representasjon på kvelden vs. tidlig vakt. Husk å være tilstede helle åpningstiden

Beste fysiske stand 2023

Helhetsinntrykk

Helhet fra idé til gjennomføring – budskap, design, farger, effekter, funksjonalitet og betjening.

Stand-design

Den visuelle profilen må være entydig og samsvare med utstilleres merkevareplattform.

Den kreative utformingen må ledes tilbake til en idé/et messekonsept, og standen må struktureres slik at dette kommer klart frem.

Kommunikasjon av budskap og presentasjon/eksponering av produkter/tjenester

Den besøkende skal enkelt kunne oppfatte budskapet og hvilke produkter/tjenester utstiller har valgt å presentere på messen.

De utstilte gjenstander skal være godt merket slik at besøkende lett skal kunne orientere seg.

Stoppeffekt

Stoppeffekter kan være en aktivitet, messetilbud, produkter, bilder/bevegelse, utdeling av give-aways osv.

Funksjonalitet

Standen skal ha god publikumsflyt og fungere bra for salgsarbeid.

Standen skal være oversiktlig, ryddig og lett tilgjengelig.

Standbetjeningen

Standbetjeningen skal ha relevant kunnskap ha en vennlig og servicerettet fremtreden.

Bekledning må enkelt kunne identifiseres og være godt merket (utstillerkort).

Standbetjeningen må arbeide målrettet mot definerte kundesegmenter.

Beste digitale stand 2023

Helhetsinntrykk

Helhet fra idé til gjennomføring – budskap, design, farger, effekter, funksjonalitet og betjening.

Stand-design

Den visuelle profilen må være entydig og samsvare med utstilleres merkevareplattform.

Kommunikasjon av budskap og presentasjon/eksponering av produkter/tjenester

Den besøkende skal enkelt kunne oppfatte budskapet og hvilke produkter/tjenester utstiller har valgt å presentere på messen.

Stoppeffekt

Stoppeffekter kan være en aktivitet, messetilbud, produkter, bilder/bevegelse, utdeling av give-aways osv.

Funksjonalitet

Standen skal være oversiktlig, ryddig og lett tilgjengelig.

Standbetjeningen

Standen bør være tilgjengelig for live samtale.