Beast Supply

Tilrettelegger for grønne verdikjeder i byggenæringen

BEAst Supply 4.0 nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2023:

BEAst Supply 4.0-prosjektet tar betydningen av digitalisering og bærekraft i byggenæringen på alvor. Gjennom bruk av standardiserte handelsmeldinger og implementering av miljødata i elektronisk kommunikasjon, kan aktørene i bransjen enkelt ta i bruk digitale verktøy gjennom allerede etablerte løsninger. Slik krever det lite tilpasninger, og viktig informasjon for å ta bærekraftige valg og fremme grønnere praksiser blir tilgjengelig for flere. Dette initiativet gjør det mulig å transformere bygge- og anleggsbransjen til en mer bærekraftig og effektiv sektor.

Initiativet BEAst Supply 4.0 spiller en viktig rolle i det grønne skiftet med en ny standard for formidling av miljødata som gjør det mulig for virksomheter med begrensede investeringer og liten kompleksitet å levere miljøinformasjon om hvert enkelt produkt. Slik får innkjøpere tilgang til relevant miljøinformasjon, som senere kan brukes i planleggings- og byggeprosesser i ulike prosjekter. Over tid vil disse miljø- og klimadataene bli en viktig faktor ved valg av produkter, sammen med økonomiske og kvalitetsmessige parametere.

BEAst supply

BEAst Supply

Prosjektgruppen

Saint-Gobain Distribution Norway, Skanska Norge og Byggma-gruppen er pilotbedrifter i prosjektet.  Saint-Gobain understreker behovet for digitalisering av miljødata og betydningen av dette i valg av produkter og løsninger. 

  • Vi har behov for å digitalisere flyten av miljødata på alle produkter som er definert i vårt sortiment. Dette er i økende grad en forutsetning for valg av produkter, og ikke minst for leveranser av produkter og løsninger, nå og i fremtiden. Vi ønsker å bruke disse data i hele vår kundedialog og gjennom våre tjenestekonsepter. Kort sagt – Effektiv og digitalisert håndtering av miljødata vil bli et viktig parameter i valg av produkter og løsninger,» sier direktør for forretningsutvikling, Odd Treffen, i Saint-Gobain Distribution Norway.

Innkjøpsdirektør Geir Svarttjønnli i Skanska Norge AS, har på sin side satt seg ambisiøse mål for digitalisering av fakturaer og utnyttelse av mulighetene som ligger i BEAst 4.0 og PEPPOL-standarden.

  • Målsettingen for Skanska Norge i prosjektet er at minst 90% av fakturaene til Skanska skal være maskinlesbare og formidles gjennom den nye digitale motorveien. Vi ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon for å dele informasjon om varer og tjenester som kommer inn på våre prosjekter da vi mener dette er både ressursbesparende og øker presisjonen i de dataene som vi mottar, sier han.

Byggma ASA fremhever betydningen av digitalisering og bruk av miljødata for å oppnå selskapets overordnede mål om bærekraft. 

  • Vårt mål er å digitalisere og levere bærekraftige løsninger basert på fornybare råvarer og unik kompetanse. Bærekraft er et bærende element i vår forretningsmodell og en naturlig del av Byggmas overordnede mål. Både ledelse og styre ønsker at bærekraft skal være en naturlig del av drift og innovasjon i Byggmakonsernet. Miljødata i elektroniske handelsmeldinger er et viktig middel for å nå disse målene, sier CIO Roy Kenneth Grundetjern. 

BEAst Supply 4.0 formidler miljødata gjennom hele verdikjeden. Dette innebærer at informasjonen oppdateres i hvert ledd, og prosessen tar i bruk en allerede eksisterende motorvei for elektronisk dataflyt basert på internasjonale standarder, som allerede er implementert i de fleste bedrifter. Ved å benytte denne standarden, blir det enklere for næringen å implementere bruken av miljødata uten store teknologiske investeringer.