fra venstre: Lars Erik Vinje, Gunnar Nybø og Terje Bøe

Spilka på vei mot Europa

Spilka Industri er en av våre trofaste utstillere. Nå er de klare for å delta igjen i 2025 og vi tok turen til Emblem utenfor Ålesund for å bli bedre kjent med deres virksomhet. Der ble vi møtt av administrerende direktør, Terje Bøe, daglig leder i Spilka Building Solutions, Lars Erik Vinje og leder for marked & kommunikasjon, Laila Gjerdsbakk.

Allerede da vi svingte inn på parkeringsplassen fikk jeg en fornemmelse av å ha kommet til en solid norsk hjørnesteinsbedrift. Jeg visste jo allerede at det finnes mange dyktige forretningsfolk og bedrifter i Møre og Romsdal så det solide inntrykket overasket meg ikke, det gjorde meg bare enda mer nysgjerrig på deres bakgrunn og tanker for fremtiden.

Industriutvikling siden 1933

Vi fikk et godt innblikk i selskapets historie. Helt fra etableringen i 1933 da Knut Stafset startet opp med produksjonen av barne- og dukkevogner, til brannen i 1948 som rettet virksomheten mer mot den voksende møbelindustrien på Sunnmøre hvor man også endret navn til Spilka. Så det store gjennombruddet med første generasjon hengsle til H-vinduet i 1959 (Norges mest solgte vindu gjennom tidene). Så gikk det mange år før neste store milepæl i 2015 hvor man etablerte produksjon mot det voksende markedet for aluminiumsbekledning. I 2021 lanserte Spilka Industri et nytt steg i sin industrielle utvikling, da de lanserte sitt patenterte system Fixade for innfesting av fasadeplater. Løsningen som fikk mye oppmerksomhet under Bygg Reis Deg 2021, har blitt videreutviklet og kan nå brukes til en rekke type kledninger.  Nå jobbes det videre med et nytt produktkonsept i samarbeid med Vyrk, dette er smarte og ombrukbare innervegger som blant annet skal brukes på det nye regjeringskvartalet.

VYRK og Spilka Industri skal utvikle smartere vegger til regjeringskvartalet)

AS Spilka Industri sine lokaler på Emblem utenfor Ålesund

Nyskapende løsningsleverandør

I dag har AS Spilka Industri ca. 60 ansatte, og de har sitt hovedmarked i Skandinavia, med kunder i 20 ulike land. De har igangsatt betydelig investeringer i innovasjon og har en offensiv strategi og planer om utbygging for å kunne betjene et betydelig større marked. Via moderne teknologi og fokus på automatisering og digitalisering skal de ut i Europa med sine innovative og bærekraftige produktkonsepter. Spilka skal angripe det europeiske markedet med smarte og bærekraftige byggesystemer fra Spilka Building Solutions og nyskapende og bærekraftige systemløsninger for dører og vinduer fra Spilka Door & Window Solutions. På den måten vil de løse flere utfordringer for sine kunder. 

Blir satt pris på for grønn tilpasning og utvikling

Det er ingen tvil om at Spilka Industri endrer seg med tiden og tilpasser seg fremtidens behov. Nå har de lagt en bærekraftsstrategi hvor målet er å bidra til å gjøre noe med de globale klimautfordringene. De har fokus på alt fra materialbruk, transport, levetid, gjenbruk, produksjon, monteringstid og demonteringstid for å kunne bidra til nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Deres innovative løsninger har resultert i flere pristildelinger som Nyskaperprisen 2022, Bærekraftsprisen 2022 og Handlekraftsprisen 2023 og oppmerksomhet via besøk av både statsminister, Jonas Gahr Støre og nå nylig Høyres medlem i Energi- og miljøkomiteen, Nikolai Astrup.

Spilka Artikler

Et hardt satsende team fra Vestlandet på vei ut i Europa

Administrerende direktør, Terje Bøe er tydelig på at Spilka har byggeløsninger som passer som hånd i hanske for alle de som må tilpasse seg bygningsenergidirektivet som ble ferdigforhandlet i EU den 7.desember i år.

Vi vil se på hvilke land som er klare til å implementere det nye regulativet og angripe de markedene først. Våre løsninger forenkler etterisolering, legger til rette for solcellepanel i kombinasjon med på fasadeplater, skifting av vinduer og andre energieffektiviserende tiltak, sier Bøe.

Vi skal være med å pusse opp fasader over hele Europa og har allerede definert 18 ulike forretningsideer som kan bidra til å løse store utfordringer. Vi har den «verktøykassen» vi trenger, og teamet vårt er klart. Nå håper jeg at norske myndigheter får øynene opp for hvilke enorme muligheter som ligger i energieffektiviserende tiltak og sørger for nødvendig støtteordninger slik at vi kan utløse potensialet også i den norske bolig- og bygningsmassen og sørger for omgående aktivitet i byggenæringen avslutter Terje Bøe.

Vi takker for oss og er fylt med entusiasme og pågangsmot for å fremme norske industribedrifter etter besøket hos Spilka Industri i Borgundvegen på Sunnmøre.

Se Spilka sitt seminar fra Bygg Reis Deg 2023 «Det haster med grønn omstilling av byggebransjen – hvorfor er håndbrekket på? her: