Audun Kalleberg, Product Manager og ansvarlig for SmartKalk Miljø

SmartKalk Miljø: Fremmer bærekraft i byggenæringen gjennom innovativ programvare

Basert på mer enn 45 års erfaring, har Holte utviklet markedets mest kostnadseffektive og brukervennlige løsninger for små, mellomstore og store bedrifter. Holte er Norges ledende leverandør av programvare, tjenester og kurs innen fagområder som HMS, kvalitetssikring, byggesak, kalkulasjon, uavhengig kontroll, FDV og prosjektstyring. Hovedstyrken er lang og bred bransjeerfaring i kombinasjon med faglig og teknologisk spisskompetanse.

Byggenæringen i Norge går mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Et viktig steg i denne retningen er innføringen av SmartKalk Miljø, et program utviklet av Holte for å beregne og vurdere miljøpåvirkningen av byggeprosjekter. Løsningen markerer en betydelig milepæl i bransjens grønne skifte og har sikret Holte og SmartKalk en nominasjon til Byggenæringens Innovasjonspris 2023.

Brukervennlig miljøvurdering

SmartKalk Miljø er designet for å være enkel i bruk. “Vi har hele tiden jobbet mot at det skal være enkelt å lage et klimagassregnskap,” forklarer Audun Kalleberg, Product Manager og ansvarlig for SmartKalk Miljø. “Mange av våre kunder har ikke egne spesialister og derfor må det være like enkelt  og naturlig å beregne klimagassregnskap som det å kalkulere pris for bygget.”

Audun Kalleberg, Product Manager og ansvarlig for SmartKalk Miljø
Audun Kalleberg, Product Manager og ansvarlig for SmartKalk Miljø

For mange aktører i byggenæringen kan utformingen av et klimagassregnskap være en utfordrende og tidkrevende prosess. Med SmartKalk Miljø blir denne oppgaven forenklet, og dermed lettere å integrere i beslutningsprosessen, sammen med økonomiske faktorer.

Bidrag til det grønne skiftet

SmartKalk Miljø gir brukere muligheten til å beregne og sammenligne miljøpåvirkningen av ulike løsninger i byggeprosjektets tidligfase. Kalleberg understreker hvordan dette kan bidra til det grønne skiftet: “Du kan i tidligfase enkelt kalkulere ulike løsninger og se pris opp mot miljøprestasjon og med det ta avgjørelser ikke utelukkende på pris, men også miljøet. Ved å gjøre det enklere å velge og synliggjøre miljøvennlige løsninger, legger SmartKalk til rette for at nye bygg i større grad blir miljøvennlige.”

SmartKalk Miljø stiller også høyere krav til leverandører og produsenter, noe som kan fremme utviklingen av mer miljøvennlige alternativer. “Dette kan igjen føre til at varer som har høy uønsket miljøpåvirkning enten blir valgt bort eller blir tvunget til å bli videreutviklet for fortsatt å kunne bli benyttet,” sier Kalleberg.

Innovasjon i byggenæringen

I en bransje hvor innovasjon spiller en avgjørende rolle, har SmartKalk Miljø blitt et verktøy for å oppfylle Holtes motto om at “rett skal være lett”. Kalleberg forklarer: “Vi ønsker ikke bare å følge med, men være en del av drivkreftene bak.”

Nominasjonen til Byggenæringens Innovasjonspris 2023 er en bekreftelse på SmartKalks innovasjon og innsats i bransjen. “En nominasjon betyr veldig mye for oss, og er en anerkjennelse på at vi har gjort noe riktig og viktig for bransjen,” uttrykker Kalleberg. Han håper også at nominasjonen vil bidra til økt fokus på miljødata for produkter, og gjøre dette mer tilgjengelig for alle.