Pexels Photomix Company 14953886 Scaled Q1ezcfvvsa0favvivnmjr5ckgmpwbfrrj7wda5do5k

Rørentreprenørene Norge arrangerer svenneprøven og NM i rørleggerfaget på Bygg Reis Deg 2023

Bygg Reis Deg messen er en felles møteplass for byggenæringen og skal blant annet bidra til økt kunnskapsdeling og rekruttering. Derfor er vi spesielt glade for at vår samarbeidsparter Rørentreprenørene Norge både bidrar til nettopp dette og arrangerer NM i rørleggerfaget.

Foto: Gunnar Glavin Nybø, Administrerende Direktør i Bygg Reis Deg, Ingebjørn Martinsen, Kurs- og konferansekonsulent, og Are S. Nilsen, Fagsjef, i Rørentreprenørene Norge.

Vi hadde nylig hyggelig besøk av Are Skaar Nilsen, Fagsjef, og Ingebjørg Martinsen, Kurs- og kompetansekonsulent, i Rørentreprenørene Norge. Formålet med besøket var å diskutere hvordan de best mulig kan bruke messen til å nå ut til sine målgrupper, samt hvordan vi kan skape en arena for økt rekruttering og kunnskapsdeling.

Hovedaktiviteten til Rørentreprenørene Norge på Bygg Reis Deg er NM i rørleggerfaget og avlegging av svenneprøven. Dette er en aktivitet som bidrar til å skape økt interesse rundt rørleggerfaget og rekruttering av fremtidige rørleggere.

Rørentreprenørene Norges deltakelse på Bygg Reis Deg henger sammen med et ønske om å synliggjøre Rørleggerfaget, de forskjellige veiene inn i utdanningsløpet, bransjeorganisasjonen og ikke minst de fem kandidatene som avlegger svenneprøven og kjemper om NM- tittelen, sier Are S. Nilsen.

Sammen har vi som mål å tilrettelegge og bidra til økt kunnskap hos de besøkende. Ved å skape engasjement og være til stede med dyktige og kompetente folk vil vi kunne gi de en god opplevelse. De besøkende skal sitte igjen med en forståelse om at kvalitet er viktig, både når det kommer til produkter og fagpersoner.

Bygg Reis Deg er en arena for nettverksbygging i organisasjonen, hvor vi som deltar både med rigg, nedrigg og gjennomføring kommer mye tettere på hverandre. I tillegg har vi masse besøk av medlemsbedrifter og leverandører, noe vi setter umåtelig stor pris på sier Are S. Nielsen.

Vi gleder oss til å utvikle samarbeidet med Rørentreprenørene Norge og er glade for at de bidrar med kunnskap og et bra arrangement på messen.

Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon med formål om å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet, som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse. Du kan lese mer om de og deres tjenester HER