Respo Sirkulærterrazzo

Respo Sirkulærterrazzo: En revolusjon innen bærekraftige byggematerialer

Byggenæringen står for 15-20% av klimagassutslippene i Norge og innen 2030 skal disse kuttes med 55%. Det betyr at alle aktørene i bransjen kontinuerlig må jobbe for å levere mer bærekraftige løsninger. Respo Sirkulærterrazzo er et eksempel på dette: Denne løsningen gjenbruker byggavfall, som ellers ville blitt kastet, til å produsere nye, unike terrazzofliser og gulv. Selskapets innsats har nylig blitt anerkjent med en nominasjon til Byggenæringens Innovasjonspris 2023.

«Nominasjonen betyr mye for oss. Det bekrefter at våre løsninger blir lagt merke til og ønsket velkommen av næringen. Det gir oss energi til å fortsette innovasjonsarbeidet,» sier Tom-Roald Wollertsen, forretningsutvikler i Ellingard Gruppen.

Tom-Roald Wollertsen, forretningsutvikler i Ellingard Gruppen, er glad for nominasjonen til Byggenæringens Innovasjonspris. Her med et lite utvalg av forskjellige terrazzofliser laget av bygningsavfall.
Tom-Roald Wollertsen, forretningsutvikler i Ellingard Gruppen, er glad for nominasjonen til Byggenæringens Innovasjonspris. Her med et lite utvalg av forskjellige terrazzofliser laget av bygningsavfall.

Avfall som keramisk flis, glass, tegl, natursteinsfliser, etc. kan i hovedsak ikke brukes om igjen etter rivning på grunn av skader og bygningskrav, og blir derfor som regel kastet. Respo Sirkulærterrazzo benytter dette avfallet ved å blande disse materialene inn i terrazzostøpen og dermed lage nye terrazzofliser og gulv, som ikke bare er bærekraftige, men også estetisk tiltalende. Dette forvandler avfall til en fullverdig terrazzo, en innovasjon som har potensial til å transformere hele rehabiliteringsmarkedet.

Environmental Product Decleration (EPD) dokumenterer blant annet produktets Co2 avtrykk og bærekraftstall, samt levetid. Med Respo Sirkulærterrazzo vil klimaregnskapet bli veldig sunt, slik at en prosjektspesifikk EPD vil få veldig lave GWP-tall (et globalt mål på oppvarmingseffekten som de ulike drivhusgassene har på atmosfæren). Wollertsen forklarer, «Vårt mål har vært å utvikle et sirkulært produkt som er målbart bærekraftig og som viderefører kvaliteten og designmulighetene. Samspillet med arkitekter og kunder har vært avgjørende for å oppnå dette.»

I tillegg til å være miljøvennlig, er Respo Sirkulærterrazzo også økonomisk fordelaktig. «Man unngår fraktkostnader og dumpingavgift for avfallet og unngår også å kjøpe tilslaget man ellers ville benyttet i terrazzoen. God bærekraft er god økonomi,» legger Wollertsen til.

I tillegg til miljøfordelene, gir Respo Sirkulærterrazzo enestående designmuligheter. Man kan støpe 3-dimensjonale terrazzoprodukter som sittebenker, vindusbrett, trappetrinn eller gulv, avhengig av kundens behov. Hvert prosjekt vil ha sin unike resept, som forteller historien om hvilke materialer bygget besto av tidligere. Terrazzo er i seg selv svært slitesterkt og varer lenge. Og enten bygget består av tradisjonell terrazzo eller sirkulærterrazzo, kan disse males opp og benyttes på nytt.

«Når vi utvikler bærekraftige løsninger, tar vi samfunnsansvar. Vi legger til rette for kommende generasjoner og viser at det er mulig å tenke nytt samtidig som kravene skjerpes,» konkluderer Wollertsen.