Rehub – En åpen Markedsplass For Kjøp Og Salg Av Ombrukbare Bygningsmaterialer

Rehub – en åpen markedsplass for kjøp og salg av ombrukbare bygningsmaterialer

Rambølls løsning ønsker å gjøre ombrukbare materialer til det naturlige valget i alle byggeprosjekter, og løsningen er åpen for alle dvs. byggherrer, entreprenører, arkitekter, rådgivere og privatpersoner.

Rehub ble utviklet for å løse det som av byggebransjen er ansett som de største barrierene for ombruk – oversikt over tilgjengelige materialer, lager og logistikk, kompetanse på ombruk, lovverk og muligheter og dokumentasjon på blant annet CO2-besparelse.

Rehub tilbyr ikke bare materialer det er enkelt å omsette.  Markedsplassen inkluderer materialer som gir høye utslippsreduksjoner sammenliknet med å produsere nye materialer, som stål og betong.

Tilbyr flere tjenester innen ombruk

Når et bygg skal rehabiliteres eller rives, kan byggherrene legge inn opplysninger om materialene de ikke skal ombruke selv på Rehub.no etter en gitt mal.

Den nye tjenesten kan koble seg til eksisterende digitale databaser/ materialbanker for å tilby størst mulig oversikt over markedet.

I tillegg til ombrukbare materialer vil Rehub formidle tjenester for testing og re-dokumentasjon, demontering, transport og mellomlagring.

Markedsplassen vil tilby et kontraktsforslag i forbindelse med risikohåndtering mellom kjøper og selger. Rehub beregner også hvor mye ombruken av materialer gir i reduserte CO2-utslipp.

– Rehub er enkelt å bruke og gir lav terskel for å komme i gang med ombruk. Vi har et ønske om å bli en bransjestandard. Dersom man får til ombruk av byggematerialer kan dette spare samfunnet for store mengder CO2-utslipp, sier Bjørn Tore Landsem, Direktør for bygg i Rambøll Norge.

Enklest mulig prosess for kjøp og salg av ombruksmaterialer

Markedsplassen, hvor man gratis kan legge ut eller se tilgjengelige materialer, har som mål å gjøre hele prosessen enklest mulig for de som vil kjøpe og selge ombruksmaterialer.

De som vil kjøpe materialer kan reservere eller bestille materialer, eller opprette prosjekt hvor de kan dele informasjon med ulike aktører.

Det vil også være mulighet for å reservere eller bestille materialer, og få det levert dit man ønsker eller lagret til man trenger det.

Selgerne får enkelt synliggjort sine materialer til alle relevante aktører i markedet. De får også̊ gode oversikter over hvilke materialer som er populære, materialer som aktører ønsker å kjøpe og omsetning.

Rehub gjør det dermed mye enklere for bedrifter å dokumentere at de er bærekraftige gjennom utslippsreduksjoner knyttet til ombruk.

Johanne Thurmann-Moe og Linn Helland skal presentere løsningen Rehub