1. Hva slags persondata er samlet inn?
Vi har samlet informasjon om bedrifter som har deltatt på våre messer siden 2001. Her ligger det
navn og adresse på bedriften og tilhørende kontaktpersoner. I tillegg har vi lagret kontaktinformasjon
om bedrifter som er potensielle deltagere på Bygg Reis Deg messer eller andre møteplasser som vi
utvikler. Informasjonen inneholder navn, telefon, e-post og bedriftsinformasjon men ingen privat
informasjon som fødsels- og personnummer.

2. Hva er hensikten med å samle inn disse opplysningene?
Hensikten med å samle inn informasjonen og lagre det i vårt CRM system er å gjøre det enklere å
informere om og realisere vår kjernevirksomhet som er arrangement og markedsføring av
møteplasser for byggenæringen. Vi trenger informasjonen for å sende ut nyttig informasjon til
utstillere, deltagere og besøkende på våre arrangementer. Dette er informasjon som er relevant i
forhold til eventet og innholdet. Personopplysningene brukes for å tilpasse vårt tilbud etter våre
besøkendes ønsker og behov og tilby relevant informasjon til hver enkelt utstiller og besøkende om
vår virksomhet og våre aktiviteter. Vårt mål er at hver enkelt får best mulig utbytte av sin deltagelse
på Bygg Reis Deg.

3. Det juridiske grunnlaget?
Vi har i henhold til paragraf 6 innhentet informasjonen etter å ha inngått avtaler i form av en
salgsavtale eller utløst en inngangsbillett. De besøkende registrerer seg via et registreringsformular
på vår nettside eller ved inngangen på Norges Varemesse. Informasjon om utstillere blir registrert i
vårt CRM system.

4. Kilden til dataene?
Vi innhenter persondata via vår kontakt med kundene eller ved at de besøkende selv registrerer seg
på våre arrangementer. Dette innhentes via registrering i et web skjema på våre nettsider. Deretter
lastes det inn i vårt CRM system eller legges i en deltagerliste i Venyou.

5. Klassifikasjon
Vi har ingen konfidensielle opplysninger om våre kunder eller besøkende. Vi har kun personlige data
om ansatte.

6. Hvor lenge oppbevares persondata
Vi oppbevarer persondata i våre systemer i henhold til regnskapsloven og arkivloven. Informasjonen
om besøkende slettes på oppfordring eller automatisk etter 3 år. Informasjonen om utstillere slettes
på oppfordring eller automatisk etter 6 år. Vennligst kontakt oss på: [email protected]

7. Hvem har tilgang til persondataene
Det er daglig leder i Bygg Reis Deg som er personopplysningsansvarlig i selskapet. Persondata om
våre ansatte er det kun Thunes Økonomistyring som har tilgang til. Samtlige ansatte har tilgang til
kundeinformasjon i vårt CRM system. Opplysninger fra personalsamtaler ivaretas i systemet
Businessmastering. Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Bygg Reis
Deg samarbeider med Nova Spektrum(utleier), Thune Økonomistyring (ekstern regnskapsfører),
Medvind (eventbyrå) og Byggeindustrien (produsent av messemagasin). Vi har inngått
databehandleravtaler med disse og disse kan behandle personopplysninger på våre vegne.

8. Personlige data overføring
Ingen av våre persondata blir overført til andre land utenfor EU.

9. Hvilke systemer brukes for lagring av data
Vi bruker primært SuperOffice for lagring av kundeinformasjon. Dette er et skybasert system. I tillegg
bruker vi VENYOU og Excel ark for oppbevaring av informasjon om deltagere på ulike arrangementer.
For utsendelse av nyhetsbrev og informasjon bruker vi MAKE og MyNewsDesk. Mottagerne har
akseptert å motta informasjon fra Bygg Reis Deg.

10. Eksplisitt samtykke
Vi har definert at vi har et aktivt kundeforhold med de som har vært utstillere eller besøkende på en
av de 4 siste messene; 2021, 2019, 2017 og 2015. Bakgrunnen for dette er at vi i løpet av disse årene
har arrangert 4 messer. Noen kunder velger å delta annenhver messe, men ønsker altså å holdes
oppdatert om vår utvikling og vårt tilbud.

11. Informasjon om at vi har informasjon om våre kunder og besøkende
Våre kunder går aktivt inn og registrerer kontaktpersoner når de melder seg på. Det gjør også de
besøkende. Dersom en utstiller får nye kontaktpersoner vil vi sende dem en melding og be om
samtykke til at de mottar nyttig informasjon fra oss.

12. Blir persondata delt med tredjepart?
Bygg Reis Deg samarbeider med Nova Spektrum(utleier), Thune Økonomistyring (ekstern
regnskapsfører), Medvind (eventbyrå) og Byggeindustrien (produsent av messemagasin). Vi har
inngått databehandleravtaler med disse og disse kan behandle personopplysninger på våre vegne.

13. Hvordan er informasjonen sikret?
Vi oppbevarer våre personlige data i en skybasert løsning fra Superoffice eller i våre interne
databaser som er forsvarlig sikret.

14. Beskrivelse for registrering, tilgang og sletting
Vi har en CRM ansvarlig som sørger for å legge inn, gi tilgang og slette informasjon i vår CRM base. I
Venyou systemet registrerer man seg selv og vi vil slette informasjonen etter et antall år