Per Jaeger Fikk Byggenaeringens Aerespris 2022 Scaled

Per Jæger ble tildelt Byggenæringens Ærespris 2022 etter 36 yrkesaktive år i bygg, anlegg og eiendomsnæringen.

Tidligere administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger mottok Byggenæringens Ærespris 2022 under Det Norske Byggemøtet 2022.

Det er styret i Bygg Reis Deg som hvert år deler ut Byggenæringens Ærespris til en person som har gjort noe ekstraordinært bra over tid, og som fremmer og bidrar til positiv utvikling for byggenæringen i Norge.

Per Jæger begynte sitt arbeid i byggenæringen som konsulent for Sponplateindustriens Arbeidsgiverforening, Trelastindustriens Arbeidsgiverforening og Trehusindustriens Arbeidsgiverforening.  I 1987 fikk han jobben som administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening som han har jobbet hos helt til han gikk av med pensjon våren 2022. 

Årets mottager av Byggenæringens Ærespris har vist et brennende engasjement for at folk flest skal ha mulighet til å skaffe seg en egen bolig samtidig som han har vært opptatt av å bidra til utvikling av hele byggenæringen. Jæger har vært en tydelig og markant leder og en pådriver for utvikling og samarbeid på tvers av de ulike bransjeforeningene.

Selv etter mange år i samme posisjon hos Boligprodusentenes Forening har han alltid vist seg som en utviklingsorientert og pågående leder.

Det påpekes at Per Jæger har betydd mye for arbeidet med standardisering og digitalisering i næringen og har vært en god utfordrer til de etablerte sannheter. Han har sørget for å opparbeide seg et godt nettverk inn mot politikerne og på den måten vært en av de viktigste stemmene fra byggenæringen.

Styret i Bygg Reis Deg ønsker med denne utdelingen å hedre og takke for hans ekstraordinære innsats og hans bidrag til en positiv utvikling for byggenæringen i Norge. Jæger var tydelig stolt og rørt da han mottok prisen og takket alle kollegaer og familien for støtten gjennom alle disse årene.

Tidligere mottagere av Byggenæringens Ærespris: Hanne Rønneberg (2021) Tore Thorstensen (2020) Kjetil Trædal Thorsen (2019) Olav Thon (2018) Martin Mæland (2017)