Gunnar Glavin Nybø 2

På tide å handle

Bygg Reis Deg har gjennom alle tider oppfordret til utvikling og ta i bruk de nyeste løsningene. Nå er vi inne i en tid hvor det haster med mye. Vi har felles bærekraftsmål som skal nåes innen 2030, vi har en kraftbalanse som går i underskudd i 2026 og hver og enkelt av oss opplever at kostnadene øker på flere fronter. Legger vi til at befolkningen øker men at boligbyggingen har stagnert kan man lure på hva som skal prioriteres først. Etter å ha jobbet i flere år med å utvikle Bygg Reis Deg som utstillingsvindu for norsk byggenæring, som jeg opplever som offensiv og utviklings orientert mener jeg vi trenger en kraftsamling for å få opp farta. Slik vi har det nå tar politikerne «kvelertak» på en næring som de er helt avhengig av for å lykkes med våre felles bærekraftsmål og klimakutt. Nettopp derfor lager vi en egen konferanse og fokus dag på Bygg Reis Deg, torsdag 19.oktober. Nedenfor kan du lese mer om konferansen og melde din interesse for å delta.

Byggenæringens grønne bidrag (del 2), torsdag 19.oktober kl. 10.00

Det siste året har både privathusholdninger og næringsliv opplevd å få ekstraordinære økonomiske belastninger. En av utfordringene har vært strømprisene. I februar mottok olje- og energidepartementet en rapport fra Energikommisjonens som konkluderer med at Norge vil få store utfordringer med sin kraftbalanse om få år. Kommisjonen konkluderer med at man må iverksette ekstraordinære tiltak på kort sikt for at vi skal klare å dekke vårt fremtidige behov for strøm. På denne konferansen skal vi blant annet rette søkelys på de enorme mulighetene som ligger i å ta i bruk de løsningene som byggenæringen sitter klare til å bidra med. Rapporten konkluderer med at det er realistisk med en energieffektivisering i størrelsesorden 15-20 TWh innen 2030 gjennom et effektiviseringsløft for boliger, flerbolighus og yrkesbygg. Videre kan en opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraftverk bidra med minst 7TWh innen 2030.

Vår påstand er at det å legge til rette for at byggenæringens eksisterende energieffektiviseringsløsninger blir tatt i bruk bør være helt ukontroversielt.

Dette bør være det klokkeklare tiltaket som MÅ prioriteres raskt.

På torsdagens konferanse vil vi belyse hvordan vi kan bidra med grønne løsninger gjennom rehabilitering, planlegging-, bygge-, drift- og resirkuleringsfasen av bygg og boliger. Vil du høre mer om næringens grønne løsninger kan du registrere deg her:

Påmelding til Det Norske Byggemøtets, Byggenæringens grønne bidrag, 19.oktober.