På årets Bygg Reis Deg Vil Vi Trekke Fram De Gode Brukerhistoriene

På årets Bygg Reis Deg vil vi trekke fram de gode brukerhistoriene.

De som viser hvor langt vi faktisk har kommet og hvorfor digitaliseringen har blitt selve kjernen i all effektivisering for en grønnere og mer bærekraftig virkelighet.

Fra Jon Karlsen – som ledet arbeidet med «Digitalt Veikart 2.0» – ble det gitt en konsis og glassklar anbefaling til alle beslutningstakere i byggenæringen om å sette tydelige mål for hva den pågående digitaliseringen skal gi av reelle gevinster i målbare størrelser.

Så har du erfart reelle, dokumenterbare gevinster – på ett eller flere områder – som følge av den pågående digitaliseringen av byggenæringen? Økonomisk, miljømessig eller høyere effektivitet? Da kan du meget vel være en av de ti som får sceneplass på årets «Digital arena.»

Jon Karslens råd kan samenfattes i følgende seks punkter. Legg spesielt merke til punkt fire:

Hvorfor – og hvordan – presentere din «brukerhistorie» på Digital Arena?

BIM Verdi vil ved høstens store happening for den samlede norske byggenæringen, forsterke innslaget av målrettet kompetanseformidling, faktiske erfaringer og innsikt i prosjekter på vårt bearbeidede konsept «Digital Arena».

Vi bygger derfor nå opp et bibliotek med brukerhistorier hvor de 10 beste brukerhistoriene får 2 x 25 minutter hver på scenen. Den første delen setter søkelys på hvorfor digitaliseringsprosjektet er opprettet – med nytteverdi og effekt for brukerne. Den siste økten er viet hvordan utfordringen er løst, sett fra muliggjørerens eller leverandørens synspunkt. Det legges opp til 10 brukerhistorier som presenteres 2 ganger, dvs. 20 presentasjoner.

Du kan melde inn din brukerhistorie via MinSide på BIM Verdi, så høres vi om ikke lenge. Dersom du har registrert en brukerhistorie i den tidligere Google Forms-løsningen, så vil vi kontakt deg når vi har overført denne til den nye løsningen.

Registrer din bruker historie her

Her kan du se allerede foreslåtte brukerhistorier

Hall A under årets Bygg Reis Deg med Konferansesal, Digital Arena og Hovedscene