Gunnarnybo 1440x810 1

Ny kunnskap og økt konkurransekraft i uke 42

Vi i Bygg Reis Deg er opptatt av utvikling i Byggenæringen. Derfor har vi forsøkt å motivere flest mulig bransjeorganisasjoner- og bedrifter til å lage konferanser og møter for sine medlemmer- og kunder i uke 42, samtidig som vi selv arrangerer en møteplass for næringslivsledere og annethvert år Bygg Reis Deg messen.

Vi tror at økt tilbud av læringsmøteplasser vil bidra til at flere setter av uke 42 til å oppgradere sin kunnskap. Et drømmescenario var at flest mulig ansatte i hele byggenæringen møtes i løpet av denne uken for å tilegne seg ny kunnskap og skape sterke relasjoner som binder oss sammen. Om det er vår motivasjon som har bidratt til at vi nå kan delta på flere arrangementer denne uken vites ikke, men faktum er i alle fall at følgende arrangementer nå avholdes i uke 42:

Tirsdag 13.oktober, Det Norske Byggemøtet, arrangør Bygg Reis Deg AS (www.detnorskebyggemotet.no)

Tirsdag 13.oktober, Boligkonferansen 2020, arrangør Finans Norge og Eiendom Norge (https://www.finansnorge.no/aktuelt/arrangementssider/2020/boligkonferansen-2020/)

Torsdag 15.Oktober, Boligkonferansen 2020, arrangør Boligprodusentene (https://www.boligprodusentene.no/boligkonferansen/)

Torsdag 15.oktober, Inspirasjonsdagen 2020, arrangør Ingeborg-Nettverket (https://www.deltager.no/Inspirasjonsdagen_2020_15102020?fbclid=IwAR2-GLFOlXYA9okLqG_eK-DYp_cTI27KdCxo3Om03xEtVuCHGK1KZq7PCJc#init)

Torsdag 15.oktober, Nobb-Konferansen 2020, arrangør Norsk Byggtjeneste (https://byggtjeneste.no/nobbkonf/)

Fredag 16.oktober, Boligkonferansen dag 2, arrangør Boligprodusentene (https://www.boligprodusentene.no/boligkonferansen/)

Vi er glade for å se at flere arrangementer nå legges i uke 42 og at disse læringsarenaene bidrar til økt kompetanse og konkurransekraft. Vi oppfordrer derfor enda flere bransjer, organisasjoner og bedrifter til å legge sine møteplasser denne uken, slik at ansatte og ledere i byggenæringen over hele Norge vil benytte seg av anledningen til å søke ny kunnskap og delta på flere arrangementer i uke 42, slik at vi sammen kan utvikle verdens mest bærekraftige byggeindustri.