Nordan Rekruttering

NorDan inviterer til egen lærlingeskole

Med egen lærlingeskole er NorDan kåret til Årets Lærebedrift i 2022 av Norske Trevarer. På deres stand B02-04 under årets Bygg Reis Deg messe 18-21 oktober kan
høre mer om deres tilbud til deg som lærling.

Nordan er på jakt etter lærlinger og har i samarbeid med Rogaland Tresenter (opplæringskontor for treteknikk) utviklet et likeverdig tilbud til 2 + 2 modellen.

Aktuelle elever tegner en 4-års lærekontrakt med full opplæring i bedrift, i motsetning til “hovedmodellen” som er 2 år i skole og 2 år i bedrift. Yrkesteorien tas ved å gå en dag i uka på egen skole/verksted, de 2 første årene. Fellesfagene (allmennfagene) tas og ved å gå på skole en dag uka, de 2 siste årene. De 4 andre dagene i uken arbeider man i bedriften på forskjellige avdelinger.

Fordelene med denne ordningen er at en er sikret lærlingeplass etter opptak, en får jobbe praktisk med en gang og det er tett samsvar mellom teori og praksis.

Les mer om NorDan sitt opplegg her: Lærling i NorDan