Pers Hotell 1 1

Monterer isolerglass med integrerte solceller

Apollotech AS har sammen med søsterselskapet Sagstuen AS denne uken heist inn det som er blant de første isolerglassene med integrerte solceller med mosaikkmønster i Norge.

Sagstuen AS Apollotech blir å finne på Paviljongen «Verdens Beste Byggematerialer» på Bygg Reis Deg.

– Sammen med en fremoverlent byggherre og prosjektleder i Sagstuen har vi funnet et fantastisk uttrykk som vil gi spennende skyggespill nede i badelandet og samtidig produsere fornybar energi, sier Vegar Strand, daglig leder i Apollotech, i en pressemelding fra Sagstuen AS. 

– Solcellemodulene vil begeistre og forundre badegjester på Pers Hotell i tiår fremover og vi er svært stolte av leveransen, fortsetter han.

Apollotech ble stiftet i 2020 for å ta over Sagstuens satsning innen bygningsintegrerte solceller (BIPV), som selskapet startet i 2017 hvor balkongrekkverket Powerrail ble utviklet.

– Vi er overbevist om at BIPV vil være en hygienefaktor inn i ethvert nybygg- og rehabprosjekt i Norge innen få år, fortsetter Strand.

– BIPV har den gode egenskapen at den erstatter tradisjonelle felter på bygg (som tak, fasade, rekkverk og annet) og erstatter det med felter som både ivaretar de tradisjonelle feltenes egenskaper som å holde vær og vind ute OG produserer fornybar energi. I tillegg kan BIPV på en elegant måte gi fornybar energiproduksjon og tilføye nytte til tradisjonelt døde flater. Slik vi ser eksempel på i prosjektet ved Pers Hotell, forklarer Eivind Bachmann, technical manager i Apollotech.

Markedet i Norge for BIPV-løsninger er fortsatt på et noe tidlig stadium.

– Det finnes eksempler på gode BIPV-prosjekter i Norge, men ikke veldig mange. BIPV kombinerer en del fagfelt som tradisjonelt ikke vært kombinert før, som glass- og fasade, elektro og sol. Vi mener vi, med ca. 40 års erfaring med fasadeentrepriser, står i en særstilling for å levere godt i alle BIPV-prosjekter. 

Strand ser positivt på fremtiden.

– Vi har god dialog med 5-6 fremoverlente byggherrer som vi sammen med ser hvordan vi kan finne gode løsninger for å inkludere bygningsintegrerte solceller i noen av deres bygg.