Logo Pa Web Scaled

Meld deg på topplederkonferansen 19.oktober

Her vil du møte ledere fra ulike bransjer i byggenæringen. Fellesnevneren er at de er opptatt av å utvikle sine egne ferdigheter og knytte sterkere bånd mellom hverandre. Gevinsten er at man vil være bedre forberedt på morgendagens oppgaver og ha større sjanse for å lykkes i en næring som krever økt samarbeid på tvers av bransjer og bedrifter.

Eirik Norman Hansen og Gunnar Glavin Nybø snakker om hva som er fokus for årets konferanse.

På Det Norske Byggemøtet – topplederkonferansen den 19.oktober får du innblikk i sentrale utfordringer som utenrikspolitikk, økonomi, næringsrelaterte spørsmål og lederutvikling. I tillegg skal vi dele ut Byggenæringens Ærespris 2022.

Du vil høre seniorforsker i NUPI, Karsten Friis fortelle om hvordan den utenrikspolitiske situasjonen har utviklet seg og hvordan dette vil påvirke norsk næringsliv generelt og byggenæringen spesielt. Sjefsøkonom, Øystein Dørum i NHO skal gi oss innblikk i hvordan den økonomiske situasjonen vil påvirke norske bedrifter. For å si noe om manglende råvaretilgang, leveranseutfordringer og belyse om dette vil bidra til økt etablering av produksjon i Europa og USA har vi invitert professor, Gøran Roos. Selv om vi opplever mange utfordringer, finnes det også mange forbedringsområder og muligheter i den norske byggenæringen. Direktør for rådgiving og tidlig fase, Hege Maria Eriksson i Statsbygg vil gi et innblikk i hvilke muligheter som finnes i det norske markedet. Sist, men ikke minst skal foreleser ved Handelshøyskolen BIs Executive Master of Management-program, Magnus Huth analysere situasjonen fra et lederperspektiv og komme med noen praktiske råd om HVORDAN toppledere bør håndtere de utfordringer man står overfor. Konferansen ledes av en av Norges mest attraktive konferansierer, Eirik Norman Hansen.

Fra venstre Karsten Friis, Øystein Dørum, Gøran Roos, Hege Maria Eriksson, Magnus Huth og Eirik Norman Hansen.

Konferansen finner sted 19.oktober mellom kl 09.00 – 12.00 i Sentralen (gamle lokalene til Christiania Sparebank) som ligger i Øvre Slottsgate 3 i Oslo. Deltagelsen koster 3.000 pr person inklusiv morgenkaffe med bakverk og lunsjservering.

Takk til våre samarbeidspartnere og støttespillere: