Vartdalringmurloop Miljo3

Lavere klimaavtrykk på produktene til Vartdal Plastindustri

Vartdal Plastindustri AS er en av markedslederne i Norge på ferskfiskemballasje, teknisk emballasje og bygningsisolasjon, med fem heleide og fire deleide fabrikker langs norskekysten. – Under Bygg Reis Deg i fjor presenterte vi vår nye produktserie VARTDAL LOOP® der råstoffet fremstilles av 100 prosent resirkulerte eller fornybare råvarer. Det gjør at produktene får et vesentlig lavere klimaavtrykk, sier markeds- og innkjøpssjef Mounir El’Mourabit i selskapet.

Vartdal Plastindustri AS er et familieeid norsk selskap med hovedkontor på Vartdal, Ørsta kommune. Selskapet ble grunnlagt i 1961 av Jan Vartdal og feiret sitt 60-års jubileum i fjor. Førstegenerasjon og sjømann Vartdal jobbet flere år som fisker. Han så at behovet var stort for å modernisere tunge og dårlig isolerte fiskekasser. Han kom seg på land og innledet samarbeid med maskinprodusenten Erlenbach og råvareprodusenten BASF i Tyskland. I 1965 ble verdens første fiskekasse av EPS (ekspandert polystyren) lansert. Med en etter hvert eksplosiv vekst i norsk oppdrettsnæring, ble de nye fiskekassene et viktig redskap i eksport av fersk norsk laks på det globale markedet.

Forretningsområder

Vartdal Plasts forretningsområder er næringsmiddel, bygg, industri og logistikk. Innen næringsmiddel leverer de bla. ferskfiskemballasje til flere av de store lakseslakteriene. Innenfor bygg produserer og leverer de isolasjonsplater i EPS og formstøpte/skreddersydde isolasjonsprodukter til grunn og vegg. De er også store på teknisk emballasje til industrien og de har 70 egne vogntog som leverer med stor presisjon ut til kunden. Selskapet sysselsetter rundt 220 medarbeidere og omsatte i fjor for over 1 milliard kroner.

– Til tross for to år med korona hengende over oss, har vi klart oss rimelig bra, men til dels store utfordringer i råvaremarkedet og i verdenshandelen med påfølgende økte priser på råvarer og ferdigprodukter, har satt sitt preg på oss og resten av bransjen, sier El’Mourabit.

Resirkulert og biomassebasert råvare

I forbindelse med Bygg Reis Deg 2021 lanserte Vartdal Plast tre nye bygg-produkter i produktserien VARTDAL LOOP® som er en viktig del av selskapets grønne satsning.

– Det første produktet i serien var VARTDAL RINGMUR LOOP hvor råstoffet er fremstilt av 100 prosent resirkulert konsumentplast. Vi har også lansert tre nye produkter i VARTDAL LOOP®, som er gamle kjenninger for våre kunder. Den viktigste endringen er at vi i stedet for å bruke råstoff fra fossile råvarer i disse produktene bruker råstoff fra biogass i fremstilling av produktene. Biogass er en fornybar ressurs som stammer fra blant annet landbruks-, avlings- og matavfall. Det gjør at produktene får et vesentlig lavere klimaavtrykk. Nå har bla. Ekornes valgt å skifte fra fossilt råstoff i sine EPS-produkter, til råstoffet Ccycled™ som kommer fra kjemisk resirkulert konsumentplast, sier El’Mourabit.

Vartdal Ringmur LOOP
Viktig samlingsplass

– Bygg Reis Deg er en viktig samlingsplass for vår bransje. Under koronaen jobbet mange ansatte på hjemmekontor og hadde minimalt med kundekontakt. Etter at messa åpnet dørene i fjor høst, skapte det en ekstra motivasjon blant våre ansatte og besøkende. Det ga dem både faglig og sosialt påfyll, sier El’Mourabit.

– Bygg Reis Deg er viktig for utveksling av informasjon til gamle og nye kunder, sier markeds- og innkjøpssjef Mounir El’Mourabit i Vartdal Plastindustri AS.

Han mener det er vanskelig å anslå hvor mange nye kunder en slik messe gir. – Primært selger vi våre produkter gjennom de store byggevarekjedene. Bygg Reis Deg er viktig for utveksling av informasjon til gamle og nye kunder. Her skapte blant annet våre sosiale tilstelninger et sterkere sosialt bånd, sier han til slutt.